Supply Chain plan op 1 A4

Aanbieder
Type
Training
Kosten
€599,-
Duur
2 dagdelen
Aantal deelnemers
8 - 12
Doelgroep
Supply chain managers
Taal
Nederlands

Het opstellen van een jaarplan voor uw afdeling Supply Chain gaat vaak gepaard met veel papierwerk. Hetzelfde geldt voor het concretiseren van de doelstellingen. Bespaar uzelf de moeite en beperk u tot de essentie. Onze methodiek is gebaseerd op een combinatie van best practices en gaat uit van richting, ruimte en regelmaat. Binnen deze training leert u uw doelen te vertalen naar concrete acties waarbij professionals ruimte krijgen om hun eigen acties zelf verder vorm te geven. Het behalen van doelstellingen wordt vervolgens geborgd door de voortgang regelmatig te monitoren. De training wordt gegeven door onze ervaren trainer en adviseur Menno van Drunen.

Deze training gaat in op:

  • Opstellen van een SWOT analyse samen met uw stakeholders;
  • Opstellen of aanscherpen van een missie en visie voor uw afdeling;
  • Vertaling van uw missie en visie naar doelen en strategieën;
  • Opzetten van de juiste (K)PI’s en acties om uw doelen te realiseren;
  • Inrichten van een dashboard, rapportage en overlegstructuur voor het monitoren van uw jaarplan;

Binnen deze training maken we onder andere gebruik van de volgende methoden: SWOT analyse, Stakeholder analyse, Objectives, Goals Strategies en Measures (OGSM)

Na afloop van de training bent u in staat om:

  • Een logisch jaarplan op te stellen afgestemd en samenhangend met uw supply chain processen;
  • Doelen door te vertalen naar concrete (SMART) acties die door het hele team gedragen worden;
  • Een rapportage en overlegstructuur in te richten waarmee u de voortgang van uw (jaar)plan periodiek kunt meten;
  • Tijdig bij te sturen doordat u prestaties meet.

Na afloop van de training ontvangt elke deelnemer een certificaat van deelname.

Genoemde prijzen zijn excl. BTW.

Algemene informatie

Aanbieder: Supply Value

Type: Training

Kosten: €599,-

Duur: 2 dagdelen

Aantal deelnemers: 8 - 12

Doelgroep: Supply chain managers

Taal: Nederlands

Meer opleidingen in Management

Meer opleidingen in Management

Meer opleidingen van Supply Value

Meer opleidingen van Supply Value