MCA berekent gemiddelde ROI consultancyprojecten

02 februari 2010 Consultancy.nl

In de afgelopen jaren hebben de enorme uitgaven van de publieke sector aan adviseurs een storm van kritiek opgeleverd van zowel ambtenaren als belastingbetalers. Volgens hen zijn de vergoedingen aan adviesbureaus te hoog in vergelijking met de waarde die men ervoor terugkrijgt. Bovendien worden adviesbureaus vaak beschuldigd van het uitbuiten van hun kennis door ervoor te zorgen dat de klanten in de publieke sector te afhankelijk worden van hun diensten. De publieke sector is over het algemeen de grootste industrie voor de meeste grote adviesbureaus en wordt door industrieanalisten en insiders beschouwd als een ‘cash-cow’ voor de branche.

Als reactie wijzen de adviesbureaus op positieve business cases van publieke sectorprogramma’s, de verworven lange-termijnefficiëntie en de gerealiseerde verandering binnen de publieke sectorklanten. Gerenommeerde adviseurs van grote bedrijven als Capgemini, Logica, Ordina en Deloitte hebben in het verleden gesteld dat de media-aandacht en “nationale conversatie” over advies-vergoedingen in de publieke sector te eenzijdig is. Programma’s moeten worden beoordeeld op de waarde van de output van advisering en niet op de kosten van de inputs. Met andere woorden, de sleutel ligt in het begrijpen van de return on investment (ROI) van consultancyprojecten.

Gemiddelde ROI van consultancyprojecten

In het licht van de nationale discussie heeft de Management Consultant Association (MCA), de overkoepelende adviseurassociatie in Engeland, een opmerkelijk initiatief aangekondigd. De MCA heeft een ambitieus project gelanceerd om de waarde van adviesdiensten te kwantificeren en één “iconic figure” te introduceren voor de gemiddelde return on investment van consultancyprojecten. De ROI geldt voor zowel profit als non-profit projecten. Volgens de MCA is deze analyse het meest complexe project dat op dit gebied ooit door een professional services bedrijf is ondernomen, en is men zich bewust van het methodologische mijnenveld dat men betreedt.

Scepticisme van academici en industrieanalisten

Bedrijfskundigen, consultancy industrie-experts en strategieadviseurs hebben met veel scepticisme gereageerd op het initiatief. Business schools die door de MCA in eerste instantie werden benaderd zeiden dat het project onmogelijk was. Strategieadviseurs, experts in ROI analyse, hebben decennialang interne informatie gebruikt om klanten te overtuigen van hun toegevoegde waarde. Zulke informatie focust zich echter op specifieke adviessegmenten (b.v. strategieadvisering, change management), specifieke projecttypen (b.v. PMI projecten, vendor due diligence) of op bepaalde industriebranches (b.v. Financial Services, FMCG). Een overkoepelende analyse van de gehele sector is – volgens insiders – nog nooit succesvol ondernomen.

Methodologie in essentie

Het model van de MCA is in essentie gebaseerd op 2 dimensies: klant-tevredenheid en advieskosten. De intentie is om algemene klant-tevredenheidssegmenten te creëren, de tevredenheidsniveaus te vergelijken met advieskosten en uiteindelijk een trend/correlatie te identificeren tussen beide factoren. Een complexe regressieanalyse moet dan leiden tot “één, iconische afbeelding” voor de gemiddelde ROI van adviesprojecten.


De MCA werkt momenteel aan de details, methodologie en dataset van zijn model. Een aantal vragen komt op: zal het model en de “iconic figure” de juiste antwoorden opleveren op lang gezochte vragen of simpelweg meer vragen oproepen? Kan één afbeelding de enorme diversiteit en complexiteit in klanten, aangeboden diensten en industrieën representeren? Zelfs als het model wordt beschouwd als geloofwaardig en academisch onderbouwd, zal het voor de industrie enig nut hebben? En er blijft een lange lijst van andere vragen die men kan bedenken. In ieder geval kijken adviseringsassociaties en adviseurs over de hele wereld erg uit naar de resultaten van het dappere initiatief van de MCA. Verwacht wordt dat de resultaten in Q2 van 2010 publiekelijk worden gemaakt – Consultancy.nl houdt u op de hoogte.

Nieuws