Atos interim managers gaan verantwoord ondernemen

21 mei 2010 Consultancy.nl

Met het Verantwoord Interim Management (VIM) Convenant verbinden interim managers zich via concrete afspraken aan een verantwoorde invulling van hun opdrachten. Het convenant van Atos Interim Management biedt als eerste in Nederland zowel opdrachtgevers als professionals handvatten om met een heldere focus tijdens opdrachten verantwoord ondernemen mee te nemen in de dagelijkse praktijk. Dit resulteert vervolgens in een VIM-declaratie waarbij de milieubelasting van de interim manager voor alle partijen duidelijk wordt gemaakt.

Duurzaam en verantwoord ondernemen is een steeds belangrijker selectiecriterium. Opdrachtgevers selecteren steeds vaker interim managers die kunnen aantonen dat zij verantwoord ondernemen. Voor sommige marktsegmenten - voornamelijk bij organisaties in de publieke sector en de financiële dienstverlening - geldt dit zelfs voor 6 op de 10 bedrijven. Hierbij dringt de vraag zich op hoe een interim manager zich in zijn denken en handelen op dit gebied kan onderscheiden. Dit beperkt zich niet alleen tot gedrag- en omgangsvormen, maar betreft óók de manier waarop de professional zijn woon- en werkverkeer aanpast, zodat dit resulteert in een minimale milieubelasting.

Nieuwe manier van denken en doen

Waar een interim manager wordt ingezet - ongeacht in welke setting of in welke organisatie - is verantwoord ondernemen belangrijk. We streven daarom naar een optimale match tussen opdrachtgever en interim manager. Hierbij speelt de mate waarin een interim manager invloed wil en kan uitoefenen op de omgeving een belangrijke rol. Zo willen we ervoor zorgen dat onze professionals tijdens opdrachten oog hebben voor de omgeving en zij vanuit een verantwoord perspectief handelen”, vertelt Piet Hein de Sonnaville, directeur van Atos Interim Management.

Om dit te stimuleren, sluit Atos Interim Management een VIM-convenant met interim managers af. Hierin spreken zij met opdrachtgevers af de opdracht op een verantwoorde manier uit te voeren. “Alle partijen verbinden zich aan deze afspraken: niet als doel op zichzelf, maar als een nieuwe manier van denken en doen. Na afloop stelt Atos Interim Management een VIM-declaratie op om de milieubelasting van de interim manager zichtbaar te maken.”

Minimale milieubelasting

Het VIM-convenant moet ervoor zorgen dat opdrachten niet gepaard gaan met een extra milieubelasting voor klanten. Zo worden reisbewegingen zo veel mogelijk beperkt door interim managers zo dicht mogelijk bij hun woonplaats te laten werken en/of faciliteiten beschikbaar te stellen om thuis te werken of teleconferencing toe te passen. Op basis van de woon-werkafstand wordt de CO2-footprint van projecten berekend. De reisbewegingen die toch gemaakt worden, resulteren in een minimale milieubelasting door gebruikmaking van het openbaar vervoer, het stimuleren van een rijstijl in overeenstemming met het ‘nieuwe rijden’, carpoolen en het gebruik van auto’s met een A-label. Ook wordt het gemiddelde brandstofgebruik per auto gemeten en het gebruik van milieuvriendelijke auto’s gestimuleerd. De overblijvende uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd door deelname aan het Hivos Klimaatfonds. Zo heeft Atos Interim Management een overeenkomst met Hivos gesloten voor de aanschaf van milieuvriendelijke houtfornuizen en biomassa elektriciteitscentrales in De Derde Wereld.

Over Atos Interim Management

Atos Interim Management is al meer dan 20 jaar een toonaangevende dienstverlener op het gebied van interim management. De dienstverlening is gericht op het snel en efficiënt vinden van perfect passende freelance interim managers op directie- en senior managementniveau. Atos Interim Management neemt opdrachtverantwoordelijkheid en blijft intensief betrokken bij de uitvoering van de opdrachten, die zowel in de profit- als non-profit sectoren worden uitgevoerd. In 2009 behaalde Atos Interim Management de derde plaats in de top 10 van Management Team Advies Top 100. De MT100 is een ranglijst die een overzicht biedt van adviesbureaus die naar het oordeel van klanten het beste hebben gepresteerd.

Atos Interim Management heeft een onafhankelijke positie binnen adviesbureau Atos Consulting, de internationale business- en IT-consultancy organisatie met wereldwijd meer dan 2.500 gedreven professionals. Atos Consulting is op haar beurt een zelfstandig onderdeel van Atos Origin, de grootste beursgenoteerde Europese IT-dienstverlener (omzet ruim 5,1 miljard euro), waar ruim 49.000 mensen werken.

Nieuws

Meer nieuws over