Atos Origin

Atos Origin was een internationale ICT dienstvelener. Het adviesbureau is ontstaan uit diverse fusies en overnames in de jaren '90 en heeft zijn roots in Frankrijk en Nederland. Op 4 juli 2011 werd Atos Origin gerebrand naar Atos en Atos Consulting.

Nederland: Origin
In 1976 richtte de Nederlander Eckart Joachim Wintzen BSO (Bureau voor Systeem Ontwikkeling) op, een dienstverlener in de computerautomatisering. In 1995, toen het bedrijf meer dan 6.000 werknemers telde en een jaaromzet van bijna €400 miljoen boekte, werd BSO overgenomen door Philips. Philips voegde BSO samen met haar eigen automatiseringstak, Origin, en integreerde een jaar later ook de afdeling Communictations & Processsing Services (C&P) in het bedrijf. In 1996 had BSO/Origin, zoals het bedrijf inmiddels heette, wereldwijd 10.000 medewerkers en kantoren in 75 steden in 20 landen.

Frankrijk: Atos
Atos is in 1997 ontstaan in Frankrijk door de fusie tussen twee Franse IT consulting kantoren, Axime en Sligos. Door de fusie werd Atos de grootste ICT dienstverlener in Frankrijk. Nadat het concern in 1998 bekendmaakte dat het de ambitie had om verder te groeien in Europa werd Atos veelvuldig in verband gebracht met potentiële overnametargets, waaronder het Nederlandse BSO/Origin. Tussen 1996 en 2000 had BSO/Origin de grootste moeite om het hoofd boven water te houden en in 2000 kreeg Philips er genoeg van: het verkocht BSO/Origin aan Atos - het nieuwe bedrijf ging verder als Atos Origin.

Overname van KPMG Consulting en SchlumbergerSema
Tussen 2000 en 2005 realiseerde Atos een sterke groei, met name door twee grote overnames. Zo kocht het KPMG Consulting (de adviestak van het Big4 kantoor) in Nederland en het Verenigd Koninkrijk in juni 2002 voor €657 miljoen. En in 2004 werd SchlumbergerSema overgenomen.

Overname van Siemens en rebranding naar Atos
In juli 2011 nam Atos Origin de ICT tak van Siemens over voor €850 miljoen. Op dezelfde dag voerde de ICT dienstverlener een grote wereldwijde rebranding. 'Origin' werd geschrapt uit het bedrijfsnaam en de destijds bekende Atos vis - 'Think of the Big Fish' - werd verwijderd van het logo. Atos Origin werd Atos. Ook de consultancytak Atos Consulting werd meegenomen in de rebranding.

Atos Origin | Nieuws