Atos Origin: Verzekeraars bezorgd over Solvency II

19 april 2011 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Europese verzekeraars maken zich grote zorgen over de implementatie van Solvency II dat naar verwachting in 2013 van kracht wordt. Uit onderzoek van Atos Origin blijkt dat verzekeringsbedrijven veel twijfels hebben over de vraag of deze richtlijn in de hele Europese Unie tegelijkertijd kan worden nageleefd. Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen, moeten verzekeraars ingrijpende veranderingen doorvoeren in hun organisatie. Er is echter een groot tekort aan gekwalificeerde medewerkers om zich goed op deze transformatie voor te kunnen bereiden.

De Solvency II-richtijn staat aan de basis van de ontwikkeling van één markt voor verzekeringsdiensten in Europa. Ook heeft de regelgeving tot doel voldoende bescherming voor de consument te waarborgen. Een omvangrijk onderzoek onder Europese verzekeraars - in opdracht van Atos Origin verricht door POST Europe, onderdeel van Incisive Media, het mediabedrijf van verzekeraars in Europa - wijst uit dat verzekeringsbedrijven de principes van de EU-richtlijn weliswaar omarmen, maar geconfronteerd worden met groot aantal onzekerheden.

Ingrijpende veranderingen
Zo bestaat volgens veel verzekeraars het risico dat door tegenstrijdige politieke agenda’s en verschillen in nationale regelgeving de nieuwe regelgeving niet tegelijkertijd in de hele Europese Unie kunnen worden toegepast. Ook resulteert de grote behoefte naar deskundigen op het gebied van actuariaat en risicobeheer in het Verenigd Koninkrijk tot problemen bij de werving en het behoud van personeel. Dit vraagstuk lijkt zich ook uit te breiden naar andere EU-landen. In de aanloop naar Solvency II moeten verzekeraars daarnaast ingrijpende wijzigingen doorvoeren in het organisatiemodel, zodat de regelgeving efficiënt kan worden ingebed. Bovendien hebben verzekeringsbedrijven grote twijfels of de regelgeving voldoende kan worden aangepast om reële problemen te kunnen ondervangen.

In het onderzoek brengen topfunctionarissen van verzekeringsbedrijven hun zorgen tot uitdrukking over de mate waarin de nationale overheden naleving van de richtlijn kunnen afdwingen. “Sommige verzekeraars wijzen op de grote culturele verschillen tussen Noord- en Zuid-Europa. Zij vrezen dat dit een gelijkwaardige toepassing van de regels in de gehele EU in de weg staat”, aldus Henk-Guus Krekel, Partner Financial Services van Atos Consulting. “Ook bestaat er onzekerheid over de grote verschillen in regelgeving in verschillende landen.

Zo vrezen verzekeraars dat nationale overheden - die nog herstellen van de tegenslagen in de bancaire sector - niet alleen onvoldoende kennis hebben van het verzekeringswezen, maar ook over onvoldoende medewerkers beschikken om dit proces efficiënt te beheren.” Ook in de verzekeringssector zelf is het tekort aan gekwalificeerde medewerkers reden tot zorg. Zo hebben bedrijven grote moeite met de werving van ervaren personeel op het gebied van actuariaat en risicobeheer. Zo heeft de beslissing om Solvency II te implementeren ertoe geleid dat veel verzekeringsbedrijven salarissen verhogen en elkaar zo proberen af te troeven bij het werven van deskundigen. Dit probleem wordt nog verergerd, doordat ook bij de nationale overheid een vergelijkbare behoefte bestaat om vóór 2013 gekwalificeerd personeel te vinden.

Vertragingen
Hoewel de nieuwe regels kunnen worden geïnterpreteerd volgens het bedrijfsmodel van elk verzekeringsbedrijf, moet een aantal belangrijke onderdelen van de richtlijn nog worden ingevuld. “Het is heel begrijpelijk dat de top van verzekeringsbedrijven zich zorgen maakt. In sommige gevallen moeten ze grote wijzigingen doorvoeren in hun werkwijze. Het kan vele maanden in beslag nemen voordat dit efficiënt is ingebed in hun organisaties. Doordat de details hiervan nog onbekend zijn, kan dat voor extra vertragingen zorgen”, benadrukt Krekel. “Hoewel al vóór de financiële crisis van 2008 is besloten Solvency II in te voeren, is de uitwerking ervan hierdoor zeker beïnvloed. Hoewel er een breed draagvlak voor is, hebben veel verzekeraars nog twijfels over de toepasbaarheid van deze nieuwe regelgeving.” De overheersende mening is in het onderzoek op treffende wijze verwoord: ‘Er is geen crisis in de verzekeringssector, maar bij de banken. De verzekeraars hebben hun werk goed gedaan tijdens de crisis’.”

Aan het onderzoek namen vertegenwoordigers van de belangrijkste Europese verzekeringsbedrijven deel, waaronder Achmea, Amlin, Aegon, Assurant Solutions, Barbican Insurance, Markel International, Munich Re, Wesleyan Assurance Society en Zurich. De interviews zijn in opdracht van Atos Origin in januari en februari 2011 door POST Europe verricht. Verzekeraars kwamen onder meer aan het woord over de vraag over hoe zij zich voorbereiden op Solvency II, wat ze als de grootste uitdagingen en kansen zien en hoe ze verwachten te werken onder de nieuwe regelgeving.