Eurogroup ontwikkelt met partners Green IT Policy

23 november 2010 Consultancy.nl

Eurogroup Consulting heeft in samenwerking met Essent (energieleverancier), Mansystems (IT service provider van Service Management) en Gartner (onderzoeksbureau) een Green IT Policy opgezet. De Green IT Policy, gebaseerd op Open Source, is een generieke policy die als basis kan dienen voor een toegespitste policy voor bedrijven. Het Sustainable IT Framework binnen deze policy biedt handvatten aan organisaties om de vele componenten van Green IT te begrijpen en biedt een concrete leidraad om van het “denken” over Green IT naar het daadwerkelijk “doen” te komen.

Het framework van Green IT Policy biedt organisaties 6 algemene bouwstenen van Green IT:

  • ICT Processes & Governance (organisatie, governance);
  • Lifecycle and procurement, (lifecycle management, inkoopproces, analyse van leverancier);
  • Office environment (eindgebruiker computing, communicatie);
  • Data center and infrastructure (de inrichting van datacenters, het gebruik en de hardware);
  • Metrics and Reporting (meten en rapporteren);
  • IT als low Carbon enabler.

Naast deze bouwstenen zijn er vier externe invloeden gedefinieerd. Deze externe invloeden (of stakeholders) omvatten alle betrokken partijen, te weten wetgevers, klanten, medewerkers en zakelijke betrokkenen. Tot slot zijn de factoren vastgesteld die organisaties in staat stellen actie te ondernemen. Dit zijn: Technology, Practice, Policy en Attitude.

De OpenGreen IT policy is een wiki-bewerkbaar platform, wat betekent dat men onderdelen van het beleid kan toevoegen, wijzigen en verwijderen. De betrokken partijen hebben gekozen voor het opzetten van de website omdat zij concludeerden dat er geen openbaar te gebruiken Green IT Policy beschikbaar was, terwijl veel organisaties sterk overwegen iets te doen op dit gebied.

"Dit project is opgestart om organisaties te helpen in hun weg van denken naar doen, daar waar het gaat om het verduurzamen van ICT. Bovendien kan ICT zo als ‘enabler' ingezet worden voor het vergroenen van andere sectoren. De Green IT Policy biedt een concrete basis om organisaties te helpen "wat te doen" en "hoe dit te realiseren" en kan daarmee een belangrijke basis vormen onder convenanten zoals MJA en de European Code of Conduct for Datacenters ", aldus Ronald Hobma, Vice President Sales & Services bij Mansystems.

Nieuws

Meer nieuws over