Juridische stappen tegen verhuizing Capgemini kantoor

09 februari 2012 Consultancy.nl

De eigenaar van het huidige kantoor van Capgemini, CBRE Global Investors NL (CBRE), gaat juridische stappen nemen tegen de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Capgemini in Leidsche Rijn, nabij Utrecht. Volgens CBRE is er sprake van “oneerlijke concurrentie”. Capgemini heeft in een verklaring laten weten dat het volgens de regels heeft gehandeld en de aannemer van het nieuwe Capgemini hoofdkantoor (BAM) laat weten door te bouwen zolang geen rechterlijke uitspraak daartegenin gaat.

In januari maakte Capgemini Nederlandbekend  dat het haar Nederlandse hoofdkantoor in mei 2013 verhuist naar de Leidsche Rijn. Capgemini is al sinds 2003 gevestigd in het huidige onderkomen in Papendorp. Het huidige hoofdkantoor van circa 50.000 vierkante meter is, als gevolg van verschillende initiatieven op het gebied van Het Nieuwe Werken, te groot.

Oneerlijke concurrentie
CBRE maakt bezwaar tegen het feit dat de ontwikkelaar van het nieuwe pand (circa 21.000 m2), AM Real Estate Development, van de gemeente Utrecht een korting van 15 % kreeg op de grondprijs. ‘De gemeente Utrecht creëert oneerlijke concurrentie door deze korting op de grondprijs en het verruimen van bestemmingsplanmogelijkheden voor een specifieke ontwikkeling. Bovendien bestrijden we de ontwikkeling van een nieuwe snelweglocatie. De Utrechtse kantorenmarkt heeft voldoende voorraad op onder meer Papendorp en Rijnsweerd.’

De grondslag van de procedure wordt drieledig: de bouwvergunning zou strijdig zijn met het bestemmingsplan; met een behoorlijke ruimtelijke ordening; en met het gemeentelijk parkeerbeleid. ‘De gemeente heeft de parkeernorm versoepeld van 1 parkeerplaats per 60 m2 naar 1 parkeerplaats per 20 m2 kantooroppervlakte’, aldus de woordvoerder van CBRE.

Reactie van Capgemini
In een reactie laat een woordvoerder van Capgemini weten: ‘Onze intentie was in eerste instantie niet om te verhuizen, maar om te verlengen. Toen bleek dat dit niet lukte zijn we andere mogelijkheden gaan onderzoeken. Belangrijkste reden is dat wij geen acceptabele aanbieding hebben gekregen van de eigenaar voor het huren van de helft van het gebouw. Het huidige kantoor is veel te groot. Ook is de bereikbaarheid per openbaar vervoer niet toereikend en het pand is nog niet geschikt voor het nieuwe werken.’

Hij zegt verder: ‘Na een uitgebreide analyse van de leegstaande gebouwen in de omgeving van Utrecht, is gebleken dat daar ook geen goed alternatief tussen zat: te kostbaar in vergelijking met nieuwbouw, te weinig grote vloeroppervlakken die het geschikt maken voor het nieuwe werken of een slechte bereikbaarheid door middel van het openbaar vervoer en/of te weinig parkeerplekken.’

KPMG scenario?
Bedrijven die een groot en/of vrij nieuw kantoor verlaten voor nieuwbouw liggen sinds kort flink onder vuur. Directe aanleiding vormt een uitzending van TV-programma De slag om Nederland, waarin de verhuizing van KPMG naar een nabijgelegen nieuw gebouw in Amstelveen aan de kaak werd gesteld. De programmamakers suggereerden dat, via een accounting constructie, partners van het Big-4 kantoor flink verdiend zouden hebben aan de verhuizing. Volgens de woordvoerder van Capgemini was er geen financiële incentive voor degenen die over de verhuizing beslisten: ‘Capgemini kent geen partnerstructuur, in tegenstelling tot andere adviesbureaus’, refererend aan o.a. KPMG.

Nieuws

Meer nieuws over