Capgemini: Consultancysector moet sterk veranderen

16 april 2004 Consultancy.nl

Capgemini Ernst & Young (tegenwoordig Capgemini Consulting) heeft gisteren de resultaten bekend gemaakt van het onderzoek naar de opvattingen van opdrachtgevers in de consultancysector: ‘The Voice of the Customer’.

Het onderzoek laat zien dat de adviesbranche in aanzienlijke mate aan verandering onderhevig blijft, waarbij de verschuivingen nu vooral door de klanten worden afgedwongen. Klanten geven aan van mening te zijn dat de sector met name op vijf gebieden moet veranderen:

  • Expertise - klanten nemen een terugval van expertise waar onder het niveau van de senior consultant. 
  • Communicatie - klanten hebben de indruk dat consultants meer bezig zijn met vertellen dan met luisteren, en dat dat te maken heeft met een neiging om voorgekookte oplossingen naar voren te brengen. 
  • Objectiviteit - klanten hechten waarde aan het vermogen van een consultant om met een objectieve blik de zaken te bekijken, maar het gebeurt vaak dat consultants zich de cultuur van de klant eigen maken en zo hun objectiviteit verliezen. 
  • Realiteitszin - klanten willen oplossingen die realiseerbaar zijn, terwijl aanbevelingen vaak te optimistisch of complex zijn. 
  • Doelen - klanten zijn gericht op waarde, consultants op winst.  

Klanten willen graag een relatie met consultants die is afgestemd op beide partijen, waarbij van tevoren wordt afgesproken waar succes uit bestaat en hoe dit gemeten wordt, waarin open en eerlijk advies wordt gegeven en waarin wederzijds respect vanzelfsprekend is. Kortom, opdrachtgevers willen graag dat consultants een op samenwerking gebaseerde manier van werken hanteren.  
 
Criteria voor selecteren van consultants
Gevraagd naar hun criteria bij het selecteren van consultants, noemden bijna alle klanten de opgedane ervaring, technische en sectorspecifieke kennis en honoraria die waarde opleveren. Dit zijn inderdaad fundamentele aspecten voor alle belangrijke spelers. In toenemende mate wordt de keuze echter ook gebaseerd op zachtere kwaliteiten, zoals het vermogen om samen te werken met het team van de opdrachtgever, een staat van dienst wat betreft resultaten en inzicht in de activiteiten van de opdrachtgever.  
 
Het onderzoek onder klanten wijst verder uit dat: 

  • klanten omzetgroei en kostenbeheersing als hun twee topprioriteiten zien, gevolgd door grotere IT-effectiviteit;
  • veiligheidskwesties en naleving van regels en voorschriften nu weliswaar geen hoge prioriteit hebben, maar ze staan wel hoog op de lijst van toekomstige uitdagingen;
  • vrijwel alle leidinggevenden het uitblijven van resultaat zien als grootste bron van zorg bij het inhuren van externe consultants.

Nieuws

Meer nieuws over