BCG: Ziekenhuizen kunnen €2 miljard besparen

16 mei 2010 Consultancy.nl

Ziekenhuizen in Nederland kunnen per jaar €2 miljard besparen als ze beter samenwerken en zorg onderling verdelen. Patiënten zullen door de verandering niet slechter worden. Dat stelt strategy consulting bureau Boston Consulting Group (BCG).
 
Boston Consulting Group publiceert op maandag 17 mei 2010 een rapport over 4,5 jaar marktwerking in de zorg. Het bureau constateert daarin dat veel ziekenhuizen nog altijd alle zorg diensten aanbieden. Ondanks de invoering van marktwerking in de zorg in 2006, doen alle bijna honderd ziekenhuizen in Nederland nog bijna alle behandelingen, terwijl het de bedoeling was dat ze zich zouden specialiseren. Patiënten zouden kiezen voor de beste artsen op hun gebied, die zo nog bedrevener zouden worden.

Het advies: meer specialisatie in de zorg

BCG pleit ervoor dat ziekenhuizen nog maar een derde van de behandelingen uitvoeren en dat onderling afstemmen. Ziekenhuizen en artsen kunnen zich dan specialiseren, waardoor de kwaliteit omhoog kan. Acute en chronische zorg moeten wel overal beschikbaar blijven. 

Geen impact op reistijd

Ook als ziekenhuizen nog maar eenderde van hun behandelingen zouden aanbieden, hoeven patiënten nog steeds niet ver te reizen om hun behandeling te ondergaan in een ander ziekenhuis. Patiënten hoeven volgens BCG nooit meer dan 45 minuten te rijden naar hun ziekenhuis.

In de afgelopen maanden hebben verschillende adviesbureaus analyses uitgevoerd op de Nederlanse zorg sector. Hieronder een samenvatting:

Roland Berger - Zorgstudie 2009
Sinds de invoering van de marktwerking in de zorg zijn ziekenhuizen efficiënter geworden om  hun concurrentiepositie in de markt te versterken. De Nederlandse ziekenhuizen verbeteren zich duidelijk op financieel, operationeel en kwalitatief gebied. Ondanks de verbetering heeft Roland Berger zeven belangrijke aandachtspunten geïdentificeerd waaraan momenteel onvoldoende aandacht wordt besteed.

Gupta Strategists - Trouw aan de Belofte
In januari heeft Gupta Strategists, een adviesbureau gespecialiseerd in de zorgmarkt, de  studie uitgebracht. De studie analyseert de prestaties van Nederlandse verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen. Volgens Gupta Strategists is efficiënter werken nodig is om de ouderenzorg in de toekomst betaalbaar te houden.

Atos Consulting - De Zorgmarkt in 2020
Atos Consulting heeft met de input van bestuurders van ziekenhuizen en zorgverzekeraars de belangrijkste trends in de zorgmarkt in kaart gebracht. Atos Consulting beschrijft in het rapport vier toekomstscenario’s van de zorgsector in 2020.