Gupta Strategists: ouderenzorg kan veel efficienter

14 januari 2010 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Vandaag heeft Gupta Strategists, een strategie adviesbureau gespecialiseerd in de zorgmarkt, de onafhankelijke studie ‘Trouw aan de belofte’ aangeboden aan staatssecretaris Bussemaker van het Ministerie van VWS.

Het is voor het eerst dat Gupta Strategists de prestaties van Nederlandse Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorginstellingen (VVT) heeft geanalyseerd. Alle instellingen in de VVT-sector zijn over de jaren 2007-2008 vergeleken op financiële prestaties, operationele prestaties en kwaliteit.

Efficiencywinst tussen €1 en €2,8 miljard  

De winstgevendheid van Nederlandse verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen is in 2008 verbeterd ten opzichte van 2007. Opvallend is dat instellingen die zich alleen richten op de ouderenzorg in 2008 beter presteerden dan de instellingen met een bredere focus. Er bestonden in 2008 grote efficiencyverschillen tussen instellingen. Gupta Strategists stelt dat efficiënter werken nodig is om de ouderenzorg in de toekomst betaalbaar te houden. Op basis van een benchmark stelt Gupta dat een efficiencywinst tussen 1 en 2,8 miljard euro haalbaar is.

Het rapport ‘Trouw aan de belofte’ kunt u hier downloaden.

Dure inkoop

Het onderzoeksbureau komt tot de conclusie dat de VVT-sector 1 tot 2,8 miljard euro kan besparen door efficiënter te werken. Het gaat bijvoorbeeld om het schrappen van onnodige handelingen. Ook constateert het rapport Trouw aan de belofte dat de kosten van instellingen onnodig groeien door te dure inkoop van goederen. Wanneer kantoorartikelen, linnengoed of voeding niet elke dag maar bijvoorbeeld een keer in de maand worden besteld is dit goedkoper. Scherper onderhandelen met leveranciers levert ook geld op.

Staartgroep

Uit het rapport van Gupta Strategists komt verder naar voren dat de VVT-sector er financieel goed voor staat. Het eigen vermogen van de sector is toegenomen. Sommige instellingen doen het echter minder dan anderen. Volgens Bussemaker zou deze ‘staartgroep’ te rade moeten gaan bij de collega’s die het beter doen.