Atos en Squarewise op Congres Gezondheidszorg

16 september 2010 Consultancy.nl

Op 23 en 24 september vindt de 14de editie van het Nationaal Congres Gezondheidszorg in het Kurhaus Hotel te Scheveningen. Het Nationaal Congres Gezondheidszorg is een van de belangrijkste jaarlijkse evenementen voor directeuren, bestuurders, managers, beleidsmedewerkers, consultants en andere beslissers in de zorgmarkt. Drie adviesbureaus leveren een bijdrage aan het congres: Squarewise, Atos Consulting en Bureau Zuidema.

Squarewise - donderdag 23 september

Sjoerd de Blok (adviseur bij Squarewise) zal samen met Drs. Marianne Acampo, voorzitter Raad van Bestuur Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, spreken over “De ziekenhuisorganisatie in een vraaggestuurde omgeving”. In deze praktijkcase wordt onder andere de kanteling van kostenverantwoordelijkheid naar resultaatgerichtheid in ziekenhuizen besproken. Ook onderwerpen als sturing op marktvraag, en de cultuuromslag die ziekenhuizen moeten maken om resultaatgericht te worden komen aan bod.

Atos Consulting - donderdag 23 september

Leo Wildeman, Executive Partner van Atos Consulting zal spreken over "De zorgmarkt in 2020, samenwerken richting een onzekere toekomst". Hoofdvraag is: hoe ziet de zorgmarkt er in 2020 uit? Met de input van 35 bestuurders van ziekenhuizen en zorgverzekeraars is een scenario analyse gemaakt van de Zorgmarkt in 2020. Leo Wildeman zal de resultaten en toekomstscenario's toelichten.

Bureau Zuidema - vrijdag 24 september

Op vrijdag 24 september verzorgt Bureau Zuidema een verdiepindsdag: in één dag krijgen bezoekers een overzicht van alle cruciale managementthema’s in de zorgmarkt. Sprekers van het adviesbureau zijn Lodewijk van Ommeren (Directeur), Thomas van der Heijden (Senior Consultant), Walter van der Ploeg (Programmaleider Leiderschap) en Arnold Roozendaal (Consultant).