Bakkenist en InterExcellent gaan samenwerken

30 september 2011 Consultancy.nl
Meer nieuws over

Bakkenist en InterExcellent hebben een exclusief samenwerkingsverband afgesloten. Door de samenwerking hebben beide adviesbureaus samen circa 80 adviseurs en managers. Beide organisaties behouden hun eigen status maar geven aan dat een integratie op termijn tot de mogelijkheden behoort.

Lucas van Meer, voorzitter van Bakkenist: “Onze klanten willen af van ‘losse specialisten’ voor een advies of de implementatie. Met deze krachtenbundeling kunnen we samen actief inspelen op de veranderende vragen van onze klanten. Bovendien kunnen we daarmee onze positie in de aantrekkende markt versterken.”

'‘Ongeorganiseerde professionals'
Geert-Jan Poorthuis, partner bij InterExcellent: “Het aantal mislukte of vertraagde projecten is de laatste jaren sterk toegenomen, mede dankzij zwak opdrachtmanagement en een matige uitvoering door ongeorganiseerde professionals. Als dan ook de business case, het waarom en het beoogde resultaat, onduidelijk is, dan gaat het mis. Onze toegevoegde waarde bestaat er in om als gezamenlijk bureau één oplossing te bedenken én uit te voeren. Een oplossing die nadrukkelijk beter is dan de opdrachtgever zonder externe expertise had kunnen bereiken. Dat vraagt om één aanspreekpunt en een combinatie van factoren. Advies, het plan maken inclusief het draagvlak, en vervolgens een perfecte implementatie.”

Bakkenist en InterExcellent gaan samenwerken

Markt trekt weer aan
Bakkenist en InterExcellent zien, na een dip sinds 2008, nu de vraag naar tijdelijke professionals weer aantrekken. Dat heeft ook te maken met de vergrijzing aan de bovenzijde van de arbeidsmarkt. Lucas van Meer: “De capaciteit om steeds complexere trajecten te managen loopt langzaam maar zeker weg, dat zien we vooral maar zeker niet alleen bij de overheid. Dat vul je niet in met het inhuren van een specialist. Vandaar de vraag naar een partij die de verantwoordelijkheid neemt, ook voor de realisatie. Daarom is de samenwerking met InterExcellent, toonaangevend op het gebied van interim-management, een welkome verbreding.”

Verdieping met kennis
InterExcellent ziet in de combinatie met het kennisbedrijf Bakkenist juist een verdere verdieping van haar praktijk ontstaan. Geert-Jan Poorthuis van InterExcellent: "Door de samenwerking met Bakkenist sluiten we aan op hun grote expertise op een reeks van terreinen, bijvoorbeeld met post-fusie integratie, programmamanagement, hun aanpak voor de vergrijzingproblematiek binnen organisaties, de kennis op het gebied van betalingsverkeer en niet te vergeten Bakkenist/Mesa als ‘center of excellence’ op het gebied van het familiebedrijf."

Over Bakkenist
Bakkenist Organisatieadviseurs en Managers is in 2009 (opnieuw) gelanceerd. De naam 'Bakkenist' verviel in 1999 toen Deloitte het adviesbureau overnam. Bakkenist werd geïntegreerd in de consulting tak van het Big Four kantoor.