Brink Groep: Betaalbaarheid huurwoningen onder druk

18 december 2014 Consultancy.nl

De betaalbaarheid van huurwoningen in Nederland staat onder druk, blijkt uit een onderzoek van Brink Groep. Over de hele linie blijft de huurprijs toenemen, bovendien zijn er relatief gezien steeds minder goedkope huurwoningen beschikbaar op de markt.

Uit het onderzoek (‘Perspectief op de corporatiesector’) komt naar voren dat het totaal aantal huurwoningen in 2013 gelijk is gebleven aan voorgaande jaren. De samenstelling van het bezit is echter wel veranderd. Hierbij is een forse daling zichtbaar in het aandeel goedkope woningen – een trend die zich al langer manifesteert – terwijl het aantal dure huurwoningen sterk stijgt. Dit is volgens de onderzoekers te verklaren doordat het voor woningcorporaties sinds afgelopen jaar mogelijk is om een hogere huurverhoging, dan voorheen gebruikelijk was*, door te voeren. Daarnaast worden goedkope woningen doorgaans makkelijker verkocht of gesloopt, en vallen nieuwbouwwoningen vaker in het dure segment, waardoor het marktaanbod van goedkope woningen in verhouding sneller afneemt.

Portefeuillesamenstelling

Huurprijs
Gemiddeld genomen stegen de huren afgelopen jaar met 5% naar €468 per maand. Ter vergelijking, in 2011 lag de gemiddelde prijs op € 433 per maand, zo’n 8% lager. De hoogste prijsstijging was zichtbaar bij Woningstichting Servatius, waar de maandelijkse huurprijs met 15% steeg van €426 naar €489 per maand. Bij 14 van de circa 250 woningcorporaties die ons land telt daalde de gemiddelde huur (licht), waarbij de huurprijs bij drie corporaties (Stichting Woonpartners, SCW Tiel en Stichting de Seyster Veste) met meer dan 2% daalde.

Gemiddelde huurpijs 468 per maand

Als gevolg van de twee trends waarschuwen de onderzoekers voor de lange termijn effecten op de betaalbaarheid van huurwoningen. “De corporaties hebben bij de zichtbare trend over enkele jaren nauwelijks nog woningen voor huurders die echt maar een hele lage huur kunnen of willen betalen,” schrijven de adviseurs van Brink Groep.

Woonlastenexperiment
Eerder dit jaar lanceerden Platform31|Energiesprong en het G32-stedennetwerk een experiment binnen vijf gemeenten met als doel om woon- en huurlasten te beperken. Uit de evaluatie van het zogeheten Woonlastenexperiment blijkt dat gemeenten een positieve bijdrage kunnen leveren aan de betaalbaarheid van wonen, waarbij vier grote integrale thema’s centraal staan. Zie het artikel ‘Squarewise brengt Woonlastenexperiment in kaart’ voor meer informatie. 

* Sinds 2013 mogen corporaties de huren wezenlijk harder laten stijgen dan de inflatie. Door de huren voor huishoudens met een verzamelinkomen boven de toewijzingsgrens voor sociale huurwoningen jaarlijks extra te verhogen, wil het kabinet het zogenoemde scheef wonen tegengaan en doorstroming op de markt stimuleren.