Adriaan Visser volgt Hans de Jonge op als Brink Groep topman

25 juni 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Brink Groep heeft in Adriaan Visser een beoogd opvolger gevonden voor Hans de Jonge, die in augustus van dit jaar zijn functie zal neerleggen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Adriaan Visser kan terugkijken op een jarenlange carrière binnen zowel het publieke als private domein. De afgelopen jaren is hij bestuurlijk actief geweest binnen de Rotterdamse gemeentepolitiek. Zo was hij vanaf 2014 en tot begin dit jaar voor de gemeente werkzaam als Wethouder Financiën, Organisatie en Dienstverlening, Haven en Grote Projecten.

Voorafgaande aan zijn rol in Rotterdam was Visser Algemeen Directeur van Platform 31, een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Vanuit zijn leiderschap begeleidde hij de fusie tussen vier organisaties tot een nieuwe, slagvaardige organisatie. Ook in de jaren hiervoor was Visser voor gemeente Rotterdam actief. Zo was hij Algemeen Directeur van het Ontwikkelingsbedrijf van Gemeente Rotterdam, lid van het Gemeenschappelijk Management Team (GMT) en directielid Stadsontwikkeling. 

Ervaren consultant

Met de beoogde benoeming van Visser als nieuwe CEO, haalt Brink Groep, een van de grotere zakelijke dienstverleners van ons land gericht op de sectoren bouw, huisvesting en vastgoed, bovendien een ervaren consultant in huis. Naast dat hij veel expertise in de bouw- en vastgoed sector meebrengt naar zijn nieuwe directierol, kan hij eveneens bogen op jarenlange ervaring binnen de adviesbranche. Zo was Visser in zijn eerdere loopbaan werkzaam voor Twynstra Gudde, een van de grotere organisatieadviesbureaus van ons land, onder andere in de rol van Managing Partner van de adviesgroep Infrastructuur.

Daarna heeft hij vier jaar gewerkt als senior adviseur voor de Nationale Investeringsbank (nu NIBC). Daar adviseerde hij over verzelfstandiging van gemeentelijke vervoersbedrijven en financiering, aanbestedingen en concessieverleningen in het openbaar vervoer. In zijn vroege loopbaan heeft Visser gewerkt voor de juridische voorganger van PwC, waar hij haalbaarheidsonderzoeken binnen de infrastructuursector uitvoerde. Voorafgaand aan zijn professionele loopbaan studeerde Visser Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit.

Adriaan Visser, beoogd CEO Brink Groep

Niet onomstreden

De nieuwe beoogde topman van Brink Groep legde afgelopen februari zijn taken als wethouder binnen gemeente Rotterdam neer, nadat hij in het nieuws was gekomen vanwege het door hem lekken van een document naar de pers. Dit incident – in de media aangeduid als de ‘Schiekadeblok-affaire’ – deed de D66-wethouder besluiten om op te stappen.

De affaire draaide om een Rotterdams vastgoedproject uit 2009, waar de gemeente miljoen euro’s aan heeft verloren. Het project kwam Visser, die als hoge gemeenteambtenaar bij het project betrokken was, destijds op niet malse kritiek vanuit de Rotterdamse Rekenkamer te staan. In het rapport van de Rekenkamer wordt hij er onder meer van beschuldigd risicowaarschuwingen genegeerd te hebben en informatie te hebben achtergehouden. In een poging de publieke opinie rondom zijn persoon bij te sturen, besloot Visser om een document te lekken naar de pers, waaruit naar voren zou komen dat hij op de juiste manier had gehandeld en bovendien het toenmalige college naar behoren zou hebben geïnformeerd over de risico’s. De gemeente heeft tegen Visser overigens geen aangifte gedaan, in het bijzonder doordat het document tien jaar later niet langer als vertrouwelijk geldt.

Visser zal komende maandag, tijdens Brink Groep’s Algemene Vergadering van Aandeelhouders, formeel worden voorgedragen om benoemd te worden tot directievoorzitter van het adviesbureau. Visser komt in de plaats voor Hans de Jonge, die het bedrijf ruim 22 jaar heeft geleid. De Jonge geldt als een ervaren strategieconsultant met ruime ervaring in complexe vastgoedontwikkelprocessen en -projecten in de publieke en private sector. Hoewel De Jonge met pensioen gaat, zal hij voor Brink Groep nog beschikbaar blijven voor complexe adviesvragen.