Corporatiesector wacht cultuuromslag en reorganisaties

11 december 2014 Consultancy.nl

Het optimaliseren van de bedrijfsvoering staat de komende jaren op de strategische agenda van zo goed als alle bestuurders in de corporatiesector, blijkt uit onderzoek van Twystra Gudde en CorporatieNL. In meer dan de helft van de gevallen is nu al bekend dat de optimalisatieslag gepaard zal gaan met reorganisaties.

Woningcorporaties onder vuur
De afgelopen periode kwamen woningcorporaties en hun bestuurders regelmatig negatief in het nieuws. Zo zorgde het schandaal omtrent de bestuurder van Rochedale, die voor zijn werk gebruik maakte van een Maserati als dienstauto, voor veel ophef in Nederland. En zo was er de inmiddels ontslagen corporatiedirecteur van Vitaal Wonen, die tal van exorbitante (persoonlijke) kosten declareerde via het bedrijf. Mede door dit soort uitwassen groeide de kritiek vanuit de maatschappij en de overheid op woningcorporaties. Die kritiek is aangekomen bij de huidige bestuurders, die in toenemende mate hebben besloten om hun dienstverlening terug te brengen naar de kern – het beheren en verhuren van sociale woningen. Inmiddels richten zij zich op het verbeteren van de service, meer klantgerichtheid en naar het vinden van manieren om goedkoper te kunnen werken.

Sociale huurwoning

Onderzoek Twynstra Gudde
Organisatieadviesbureau Twynstra Gudde en CorporatieNL namen onlangs de woningcorporatiesector onder de loep en ondervroegen meer dan 300 managers werkzaam in de branche. Uit hun onderzoek blijkt dat voor meer dan 90% van de woningcorporaties het bereiken van een efficiëntere bedrijfsvoering een strategische prioriteit vormt in de komende vijf jaar. De transitie naar een efficiëntere bedrijfsvoering zal voor het personeel van corporaties grote gevolgen hebben. Niet alleen krijgen ze te maken met een grootschalige veranderprogramma’s, ook geeft meer van de helft van de respondenten (54%) aan dat ontslagrondes in de komende 2 jaar onvermijdelijk zullen zijn.

Reorganisaties

In de corporatiesector werken naar schatting zo’n 27,000 medewerkers. Wanneer de voorspellingen van de onderzoekers uitkomen dan daalt het aantal de komende twee jaar met duizenden, alhoewel het onderzoek verder niet ingaat op de precieze aantallen.

Cultuuromslag
De reorganisatie moet gepaard gaan met een cultuuromslag, vindt de helft (50%) van de ondervraagde managers. Hierbij dient de cultuur binnen de corporatiesector te veranderen het denken vanuit privaat ondernemerschap naar denken vanuit maatschappelijke dienstbaarheid. Thema’s die verder worden genoemd als elementen van de gewenste cultuur zijn onder meer servicegerichtheid, risicoaversie, financiële discipline, soberheid en transparantie.

Ook werd de managers gevraagd of ze denken dat het management van hun organisatie in staat is om zelfstandig een cultuuromslag binnen hun organisatie te realiseren. Het onderzoek wijst uit dat de helft (50%) van de managers hier positief op antwoord – 35% is hiervan niet overtuigd, en 15% geeft geen uitsluitsel. Ook peilden de onderzoekers of de managers verwachten externe hulp in te gaan zetten bij het bewerkstelligen van een cultuuromslag. 40% van de respondenten verwacht externe hulp in te schakelen en 40% juist niet – 20% geeft geen uitsluitsel.

Cultuuromslag