Terugblik lancering boek Business & Informatieplanning

02 december 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Eind oktober lanceerde Adviesgroep Novius het boek ‘Business- & Informatieplanning’. Meer dan 100 belangstellenden reisden af naar De Glazen Ruimte in Maarssen om de boekpresentatie bij te wonen. Remco Bekker, Senior Business Consultant bij Novius, blikt terug op het evenement.

Na de ontvangst nam Jeroen Stoop de aanwezigen, namens de auteurs, mee door een aantal belangrijke nieuwe inzichten die in het boek zijn verwerkt. Zo ging Jeroen onder andere in op de doorontwikkeling van Business- & Informatieplanning tot een uitstekend toepasbaar hulpmiddel bij het plannen van organisatieveranderingen in de volle breedte.

Boek Business & Informatieplanning en auteurs

Ook legde hij uit hoe belangrijk het is om niet alleen naar de ambities te kijken maar ook naar het verandervermogen en de veranderbereidheid van een organisatie. Vervolgens kwamen inzichten over het managen van de samenhang tussen RUN en CHANGE aan bod. Ter afsluiting van de korte introductie werd aan de hand van het Novius Empowerment Framework duidelijk gemaakt dat Business- & Informatieplanning niet het einde, maar juist het begin is van succesvolle organisatieveranderingen.

Business- & Informatieplanning is dan ook geen eenmalig proces. Naar aanleiding van bijvoorbeeld veranderingen in strategie of grote veranderingen in de omgeving is een actualisatie van het Business- & Informatieplan opportuun, maar ook periodiek kan een update zeer waardevol zijn. Om dit ‘onderhoud’ van het Business- & Informatieplan te vergemakkelijken is in samenwerking met Mavim een tool voor vastlegging van bevindingen en resultaten ontwikkeld. Tjerk Hobma liet hiervan al het een en ander zien.

Bart Verbrugge, uitgever bij Van Haren Publishing, vertelde hierna over het uitgeefproces en de relatie van het boek met enkele andere titels om vervolgens symbolisch de eerste 3 exemplaren van het boek aan te bieden aan Eric Sluis (oud-CIO Achmea), Carola Wijkamp-Hermsen (Directeur Particulier Schadebedrijf Delta Lloyd) en Chris Melis (Manager Business Information Management bij MN).

Het Business en Informatieplanning raamwerk

Eric, Carola en Chris vertelden achtereenvolgens over hun positieve praktijkervaringen met het toepassen van Business- & Informatieplanning in hun organisatie gedurende de afgelopen jaren. Gemeenschappelijk in hun presentaties is dat toen zij eenmaal in aanraking waren gekomen met Business- & Informatieplanning, zij zo enthousiast werden dat zij bij de overstap naar andere organisaties en functies het daar ook introduceerden.

De middag werd afgesloten met een netwerkborrel. “Wij kijken terug op een zeer geslaagde lancering en danken alle aanwezigen voor hun komst en enthousiasme over Business- & Informatieplanning, het raamwerk voor organisatieverandering!”, aldus de organisatoren.