Twynstra: Eindhoven verlangt betere managementinfo

16 oktober 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd

De Eindhovense gemeenteraad wenst – na het debacle vorig jaar rondom koepelorganisatie Capital D – vooraf beter geïnformeerd te worden bij het nemen van een financieel en bestuurlijk belang in een organisatie. Adviesbureau Twynstra Gudde deed onderzoek naar de kwestie en deed enkele aanbevelingen.

Capital D
Capital D is een koepelorganisatie voor designers en designgedreven bedrijven, organisaties en kennis-instellingen in de Brainport regio Eindhoven. Vorig jaar bleek dat de organisatie op de rand van faillissement stond. In een korte tijd had de organisatie een tekort van ruim €900.000, dat men trachtte op te lossen door een vooruitbetaling van de subsidies die het nodig had om de Dutch Design Week en Dutch Design Awards vooruit te financieren. Enkele maanden later bleek echter, vanwege een gebrek aan inzicht bij de gemeente in de situatie, dat Capital D financieel op instorten stond. Uiteindelijk zijn er maatregelen genomen om de organisatie weer gezond te krijgen, maar onder het motto ‘Voorkomen is beter dan genezen’ besloot de gemeente Eindhoven om preventief te handelen en voor de toekomst enkele verbeterpunten door te voeren.

Eindhoven verlangt betere managementinformatie

Twynstra Gudde
Om tot enkele verbeterpunten te komen schakelde de Eindhovense rekenkamercommissie organisatie-adviesbureau Twynstra Gudde in, dat hiertoe onderzoek verrichtte en een rapport opstelde. In het rapport deed het adviesbureau aanbevelingen op diverse punten. Allereerst dient het gemeentebestuur vooraf beter geïnformeerd worden wanneer zij een bestuurlijk en financieel belang willen aangaan met een organisatie. Verder moeten risico’s van deze aan de gemeente verbonden bedrijven duidelijk in kaart worden gebracht. Tenslotte is continu communicatie nodig tussen de gemeente en toezichthouders en commissarissen van de verbonden organisaties. Wanneer deze maatregelen genomen worden kunnen problemen – zoals bij Capital D – in een eerder stadium gesignaleerd worden, en kan er adequaat opgetreden worden.

Meer gemeentelijke belangen
De voorzitter van de rekenkamercommissie, Harry Janssen, presenteerde onlangs de bevindingen van het rapport aan de Eindhovense gemeenteraad. Volgens hem was het onderzoek een logische keuze aangezien de gemeente in de toekomst in toenemende mate belangen zal nemen in organisaties.