Politie geeft 150 miljoen uit aan 140+ dienstverleners

16 oktober 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Nationale Politie geeft in 2014 meer dan €150 miljoen uit aan externen, aanzienlijk meer dan de 112 miljoen die vooraf was gebudgetteerd voor de inhuur van adviseurs en professionals. Zo worden er in 2014 meer dan 140 externe dienstverleners ingehuurd door de Politie, wat hen op alles behalve malse kritiek vanuit de diverse politiebonden is komen te staan.

Nationale Politie
In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse politie een van de grootste reorganisaties uit zijn geschiedenis doorgevoerd: het omvormen van 26 zelfstandige regio’s naar één nationaal politiekorps, de Nationale Politie*. In het kader van deze reorganisatie moest er binnen het politiekorps flink bezuinigd worden. Zo is het personeelsbestand van de Politie met duizenden werknemers ingekort, worden overuren inmiddels niet meer uitbetaald en is de recherchecapaciteit ook uitgedund.

Politie geeft 150 miljoen uit

Politiebonden kritisch
Met die ontwikkelingen in het achterhoofd uiten diverse politiebonden momenteel flinke kritiek op de Nationale Politie vanwege diens inhuurbeleid ten aanzien van externe professionals. Vooraf was geraamd dat er voor externe professionals zo’n €112 miljoen neergeteld zou worden. Inmiddels is echter bekend dat de politie in 2014 bijna €40 miljoen meer uitgeeft aan de inhuur van externen, in totaal ongeveer €150 miljoen. Deze cijfers wringen enorm bij onder meer Politievakbond ACP, de Algemene Nederlandse Politie Vereniging (ANPV) en de Vereniging van Middelbare en Hogere Politieambtenaren (VMHP), die momenteel flinke kritiek uiten op de Nationale Politie.

ANPV-ACP-VMHP

Extern vs. Intern
De kritiek van de bonden heeft niet alleen betrekking op de overschrijding van het budget of de hoogte ervan. Ook het feit dat de politie veel externen inhuurt, ten koste van intern politiepersoneel, is de bonden een doorn in het oog. Volgens hen beschikt de Nationale Politie over tal van voormalige korpschefs – uitgerust met de juiste leiderschapscapaciteiten – die veel vaker ingezet zouden kunnen worden dan nu het geval is. In plaats daarvan wordt te snel een beroep gedaan op externe professionals en wordt het interne personeel gepasseerd. Hoewel de bonden de Politie hier al eerder over adviseerden is er vooralsnog niets veranderd.

De Nationale Politie toont begrip voor de bezorgdheid van de bonden, maar onderstreept het belang van het inhuren van externe professionals in het kader van de in 2012 ingezette reorganisatie*. Ook geeft de Politie aan dat zij de door de overheid bepaalde budgetkaders niet hebben overschreden.

>140 externe dienstverleners
Feit blijft echter dat de Nationale Politie dit jaar een beroep doet op een enorm aantal externe dienstverleners. Een analyse van openbare gunningen door Consultancy.nl, laat zien dat meer dan 140 dienstverleners zijn ingeschakeld – waaronder veel gerenommeerde adviesbureaus en kleinere boutique spelers. In de meeste gevallen gaat het om IT-advies, juridische en HRM-diensten. Voornamelijk adviseurs, projectleiders, analisten en verandercoördinatoren zijn ingeschakeld, wat neerkomt op meer dan 170 mensen, die op interim basis door de Politie zijn ingehuurd in 2014.

Een selectie van de adviesbureaus die door de Nationale Politie zijn ingehuurd: Accenture, Berenschot, BMC, Brink Management & Advies, Calibre Alignment, Capgemini, CGI, Conclusion, Corion, Deloitte, EY, GP&I Consultancy, Ordina, Salvéos*, Twynstra Gudde en Van Aetsveld.

Adviesbureaus-ingehuurd-door-politie

* Lees ook: Salveos helpt Politie bij uitrol nationaal politiekorps.