Salveos helpt Politie bij uitrol nationaal politiekorps

04 september 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse politie een van de grootste reorganisaties uit zijn geschiedenis doorgevoerd: het omvormen van 26 zelfstandige regio’s naar één nationaal politiekorps. Salvéos Management & Consultancy, een adviesbureau uit Oosterbeek, ondersteunt de politie bij de implementatie van diverse deeltrajecten 

Begin 2012 werd het huidige landelijke politiebestel een feit – 26 zelfstandige regio’s werden teruggebracht naar één nationale organisatie. De plannen kregen in aanloop naar 2012 veel politieke bijval en hevige kritiek, maar uiteindelijk kwamen de plannen er toch doorheen en vormde de politie uiteindelijk één organisatie, onderverdeeld in 10 regionale eenheden, de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum – met nog maar één korpschef aan het hoofd. De reorganisatie moest onder meer een einde maken aan het versnipperde bestuur en zorgen voor een betere infrastructuur en een evenwichtiger personeelsbeleid, om daarnaast te leiden tot een veiliger Nederland. Met een omvang van meer dan 60.000 medewerkers vormde dit enorme project een van de grootste reorganisaties uit de Nederlandse geschiedenis, met daaruit voortvloeiend diverse complexe vraagstukken binnen zowel de operatie als de bedrijfsvoering.

Salveos helpt politie

Om de grootse reorganisatie tot een goed einde te brengen, schakelde de politie de hulp in van tientallen adviesbureaus door heel het land, om onder meer te helpen bij de organisatie van de herstructurering, de HR -impact en het verankeren van de nieuwe manier van werken binnen de lijn- en staffuncties. Zo werd Salvéos Management & Consultancy ingehuurd, een bureau met een uitgebreid track record op het gebied van openbare orde & veiligheid*. Het Oosterbeekse adviesbedrijf ondersteunt drie onderdelen van de grootschalige operatie, een beknopt overzicht:

1) Landelijk functiehuis (Dienst HRM)

Een van de belangrijkste veranderingen voor de politie is het migreren van maar liefst 7.200 functiebeschrijvingen naar 1 landelijk functiehuis. Ook moeten de leidinggevende functies volledig worden geherstructureerd. “Deze ingrediënten zorgen voor een complexe en grootschalige veranderopgave voor de HR afdeling van de politie,” zegt Bram Loeffen, partner bij Salvéos. Een consultant van Salvéos wordt ingehuurd om het complexe vraagstuk te structureren en te begeleiden. Daarnaast is het consultancykantoor verantwoordelijk voor de procesanalyse en de ontwikkeling van de reorganisatietool. “Met als uitkomst een eenduidig en beheersbaar reorganisatieproces met structurele benefits.”

Salveos

2) Producten- en Dienstenmanagement (PDM)

Bij de integratie van 26 politieregio’s naar 1 korps, hoort ook een centrale regie op inkoop, ingebruikname, beheer en uitfasering van producten en diensten. Salvéos werd gevraagd om de projectmanager voor het traject te leveren. De consultant is betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe PDM-organisatie en het stroomlijnen van processen met de bovenliggende bedrijfsvoeringsprocessen. Bovendien vervult de projectmanager ook een inhoudelijke rol op het gebied van bewapening, uitrusting en kleding.

3) Vernieuwing Informatievoorziening (Aanvalsprogramma IV)

Onderdeel van een structurele verbetering van de operationele politieprocessen is het verbeteren en vernieuwen van ‘Aanvalsprogramma IV’. Vanuit het landelijke aanvalsprogramma worden bestaande politiesystemen gestabiliseerd. Daarnaast worden nieuwe soft- en hardware ontwikkeld en in gebruik genomen en gedateerde IV waar mogelijk gesaneerd. Dit programma loopt zeker door tot 2017. Salvéos vervult hierbij rollen op het gebied van projectmanagement en strategische advisering, waarbij het versterken van keteninformatisering en aanjagen van ontwikkelteams centraal staat.

Richard Nagtzaam - Bram Loeffen - Salveos

Salvéos is nog actief binnen de politie met de uitvoering en borging van de programmadoelen, waaronder het verbeteren van operationele efficiëntie en ondersteuning van HR transformaties. “De politie is de komende jaren nog volop in beweging, zowel intern als in relatie tot de buitenwereld. Deze bewegingen maken dat de politieorganisatie verankerd in de maatschappij en toekomstvast kan functioneren”, besluit Richard Nagtzaam, directeur van Salvéos.

* Salvéos werd in 2010 opgericht door Richard Nagtzaam, die daarvoor jarenlang voor o.a. de politie en Ministerie van Justitie werkte. Ook hebben diverse overige ervaren adviseurs van het bureau, waaronder partner Bram Loeffen, een achtergrond bij de politie.