BoerCroon alumnus topman Staatstoezicht op de Mijnen

24 september 2014 Consultancy.nl 1 min. leestijd

Harry van der Meijden is aangesteld als de nieuwe Inspecteur-Generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Hij volgde per 1 september Jan de Jong op, die vervroegd met pensioen is gegaan.

Harry van der Meijden studeerde in 1977 af in Geologie aan de Universiteit van Utrecht, waarna hij in dienst trad bij Shell. Daar bleef hij werkzaam tot 2008, binnen verschillende functies. Eerst als geoloog in Nigeria, de VS, Australië en Nieuw-Zeeland. Na toezichthoudende rollen voor Shell in diverse landen was hij vanaf 2001 Directeur van het hoofdkantoor van het oliebedrijf in Den Haag. In 2008 maakte hij de overstap naar BoerCroon, waar hij op interim basis de functie van Directeur Algemene Zaken bekleedde. 

Harry-vd-Meijden_BC2

Per 1 september is hij aan de slag gegaan als Inspecteur-Generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de rijksinspectiedienst die toezicht houdt op alle activiteiten rond het opsporen en winnen van delfstoffen. In zijn nieuwe rol zal Van der Meijden zich bezighouden met de naleving van wettelijke regels omtrent de opsporing, winning, opslag en transport van delfstoffen. Boven hem staat alleen nog de Minister van Economische Zaken, die de eindverantwoordelijkheid heeft voor SodM. In een reactie op zijn benoeming zegt van der Meijden “zeer geïnspireerd te zijn om in zijn nieuwe functie bij te kunnen dragen aan een optimale, maatschappelijk verantwoorde benutting van Nederlandse bodemschatten”.

Naast zijn werkzaamheden voor Staatstoezicht op de Mijnen is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Dans en Muziekcentrum Den Haag.