Terugblik op Novius Ronde Tafel Projectmanagement

26 augustus 2014 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Op 10 juni 2014 heeft Novius een Ronde Tafel bijeenkomst Projectmanagement georganiseerd met als thema “Beïnvloeden van beïnvloeders”, vanuit het gedachtengoed van ‘Authentiek Leiderschap’. De deelnemers aan de Novius Ronde Tafel zijn werkzaam op het gebied van project-, programma en portfoliomanagement bij verschillende (grote) organisaties zoals ABN AMRO, TNO, Achmea, KPN etc. Consultancy.nl blikt samen met Novius terug op het evenement.

Veranderen binnen Achmea

Het is een goed gebruik van de Ronde Tafel Projectmanager dat de gastheer vertelt over de gastorganisatie waar hij of zij werkzaam is. Onder het genot van een kop koffie in het congrescentrum van Achmea in Zeist vertelde Jan Schoonbeek (projectportfolio controller bij Achmea) over de veranderingen binnen Achmea en ondernemen in een veranderende wereld. Achmea is van oorsprong een corporatie uit Friesland, maar inmiddels uitgegroeid tot een  groot fusiebedrijf (17.000 medewerkers in NL, 4.000 daarbuiten). De organisatie wil de meest vertrouwde verzekeraar zijn. Daartoe wil Achmea eerst haar huis op orde brengen en vervolgens inzetten op transitie en vernieuwing.  Onderliggende activiteiten zijn reductie van het aantal systemen, meer klantfocus, meer grip, minder divisies en meer samenwerking. Jan benadrukte dat veranderen mensenwerk is en dat Achmea daar veel aandacht aan besteed. Directieleden hebben recentelijk bijvoorbeeld expliciet ruimte gemaakt om persoonlijk met medewerkers in gesprek te gaan over de vernieuwingen.

Ronde Tafel Projectmanagement - Novius

Creativiteit loont

Peter Ros (projectmanager Achmea) sloot daarop aan door zijn verhaal over de manier waarop hij communiceert over zijn project, de realisatie van een centraal digitaal archief, binnen Achmea. Hij heeft er nadrukkelijk voor gekozen de organisatie mee te nemen door een ludieke film in te zetten om de visie en droom over het centrale digitale archief te delen. De creativiteit en aantrekkingskracht van de film zorgt voor een olievlek die zich binnen Achmea uitbreidt. Waar er binnen Achmea oorspronkelijk nauwelijks nagedacht werd over dit onderwerp, wordt het dankzij deze film (misschien wel) gezien als het leukste project van Achmea. 

Authentiek leiderschap

Deze verhalen waren een mooie opwarmer voor Evert Schaftenaar, die na jaren vanuit een MT functie werkzaam te zijn geweest als opdrachtgever van projecten en programma’s, sinds 2013 partner is bij het bedrijf Authentiek Leiderschap. Daarmee is hij een veel gevraagde coach van (project)teams en (project)managers.

Evert vertelde bevlogen over de inzet van het zeven schillenmodel, waarbij je nadenkt over gedrag, normen, ego, waarden en authenticiteit. Vaak gaan we mee met de heersende normen en toetst niemand meer of die nog wel zinvol zijn. Evert pleit ervoor blokkerende normen op te zoeken en te doorbreken. Daarmee wordt het mogelijk om daadwerkelijk beïnvloeders te beïnvloeden.

Deelnemers aan de Novius Ronde Tafel

Dat we dit onvoldoende doen komt volgens Evert voort uit angst. Angsten zorgen ervoor dat we onze ego inzetten met uiteindelijk een minder positief gevolg. Dit kan ons vooral op langere de termijn in de weg staan. Ego gedrag roept daarbij ook ego gedrag bij de ander op, net als authentiek gedrag authentiek gedrag oproept.

In essentie kan je bij een probleem uit vier richtingen kiezen; klagen, aanpakken accepteren of weggaan. Als we ons bewust zijn van onze eigen gedrag kunnen we een keuze maken die het beste bij ons zelf en de situatie past.

Na een gedeelte informatie en discussie heeft Evert de deelnemers laten ondervinden hoe je eenvoudig met 5 vragen tot de kern van je persoonlijke missie kan komen. Ieder van de deelnemers kreeg een aantal vragen ter beantwoording. Dit leidde tot persoonlijke missies en de inspiratie vanuit authentiek gedrag hiernaar toe te werken. Leiderschapskwaliteiten en authenticiteit zijn voor het werk van een projectmanager heel belangrijk. Wie authentiek durft  te zijn, zal dit ook bij de ander oproepen en op die manier de vruchten daarvan plukken.

Ronde Tafel Projectmanagement - Novius 2

Na het dankwoord door Suzanne Starke, partner van Novius en initiatiefnemer van de Novius Ronde Tafel ging iedereen met nieuwe inzichten en (voor wie dat wilde) het nieuwe Novius boek Bedrijfsarchitectuur voor managers van Guido Bayens weer naar huis. “Terugkijkend was het met recht een zeer inspirerende avond,” aldus Starke.