Hospitality: 59% bedrijven wil huisvesting optimaliseren

17 juli 2014 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Meer dan de helft van de grote organisaties in Nederland is van plan om in de komende jaren zijn huisvesting verder te optimaliseren. Het besparen van kosten en het flexibiliseren van vastgoed zijn hierbij de belangrijkste drijfveren, blijkt uit een onderzoek in opdracht van Hospitality Consultants onder 860 huisvestingsmanagers.

Als gevolg van de crisis, opkomende technologieën en trends als Het Nieuwe Werken worden organisaties al een tijdje genoodzaakt om hun kantoorruimte en huisvesting kritisch tegen het licht te houden. Daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen, blijkt uit onderzoek uitgevoerd voor Hospitality Consultants, waarbij de focus lag op de huisvestingsplannen van grote organisaties (>500 medewerkers). 59% van de organisaties geeft aan de huisvesting verder te optimaliseren, waarvan 40% de verbeterplannen zelfs binnen een jaar wil realiseren. Geen verrassende uitkomst, stelt Rick Steinmann, adviseur bij Hospitality Consultants: “De ontwikkeling is logisch in het licht van de recente recessiejaren. Organisaties zijn zich bovendien meer bewust geworden van de kosten en inflexibiliteit van hun huisvesting. Dat zien we bijvoorbeeld ook terug in de toenemende vraag naar kortere en flexibelere huurcontracten.”

Hospitalitiy Group - Huisvesting optimaliseren

Wanneer organisaties van plan zijn om in te grijpen, dan ligt daar in de meeste gevallen (15%) een kostenbesparende gedachte achter, gevolgd door het flexibeler maken van huisvesting (13%) en het verduurzamen van huisvesting (11%). Ook het openbreken of aanpassen van het huurcontract en het aanpassen van het aantal werkplekken zijn veelgenoemde optimalisatiewensen.

Ook uit de planvormingscyclus komt naar voren dat organisaties hun huisvesting serieus onder de loep gaan nemen. Van de onderzochte organisaties geeft 79% aan de verbeterplannen binnen 2 tot 5 jaar te willen realiseren, wat volgens Steinmann duidt op een “meer strategische benadering” van huisvesting. “We zien daarbij in toenemende mate dat organisaties het aflopen van een huurcontract willen benutten om de kosten van huisvesting te verlagen en de kwaliteit te verbeteren.”

Leegstand
De verwachtingen van Hospitality Consultants betekenen mogelijk minder goed nieuws voor de vastgoedsector. Een recent onderzoek van AOS Studley laat zien dat van de bijna 50 miljoen m2 kantoorruimte in ons land momenteel maar liefst 13,4 miljoen m2 leeg staat, wat neerkomt op 27% van het totaal. Omdat de komende jaren een grote hoeveelheid ‘verborgen leegstand’ de markt op zal komen is de verwachting dat de leegstand verder zal toenemen, een effect dat alleen maar versterkt wordt wanneer organisaties inderdaad kiezen voor verdere kostenbesparende maatregelen zoals minder kantooroppervlakte.