Hospitality Group

Hospitality Group is het advies- en projectmanagementbureau voor hospitality, facility management, huisvesting en inkoop. Creating better places is onze missie. Samen met opdrachtgevers realiseren we aantrekkelijke en excellent georganiseerde omgevingen voor werken, leren, vrije tijd en zorg. Van advies tot uitvoering en van inspiratie tot coaching. Met 100 adviseurs en interim-managers. 

Onze expertises zijn:

  • Service & workplace design
  • Sourcing, regie & performance
  • Training & development
  • Interim & recruitment

Hospitality Group is a leading consultancy and project management company. We specialise in hospitality, facility management, real estate and procurement. Creating better places is our mission. Together with our clients we realise attractive and excellently organised environments for working, learning, leisure and care. From advice to execution and from inspiration to coaching, with our 100 consultants and interim managers.

Our areas of expertise:

  • Service & workplace design
  • Sourcing, organisation & performance
  • Training & development
  • Interim & recruitment

Hospitality Group | Nieuws