Hospitality Group

Hospitality Group is het advies- en projectmanagementbureau voor hospitality, facility management, huisvesting en inkoop. Met zo’n 100 adviseurs en interim managers werken we dagelijks aan onze missie creating better places om aantrekkelijke en excellent georganiseerde omgevingen voor werken, leren, vrije tijd en zorg te realiseren. Met aandacht voor mens, milieu en materialen. Van advies tot uitvoering en van inspiratie tot coaching.

Onze expertises zijn:

Hospitality Group | Nieuws