Ecorys lanceert 5 diensten voor gemeentebestuurders

13 mei 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Inmiddels zijn na de gemeenteraadsverkiezingen de nieuwe colleges in de meeste gemeenten gevormd. De nieuwe groep bestuurders wacht de komende vier jaar een megaklus, waarbij er ingespeeld moet worden op de enorme veranderingen op het gebied van onder meer zorg, welzijn en werkgelegenheid. Om gemeentefunctionarissen te helpen bij hun nieuwe uitdaging heeft adviesbureau Ecorys een serie van op maat gemaakte diensten ontwikkeld: Raad- & Daaddiensten.

Gemeenten krijgen de komende periode te maken met een breed scala aan nieuwe vraagstukken en verantwoordelijkheden. Dit is onder meer het gevolg van veranderende wetgeving op het gebied van jeugdzorg, participatie jonggehandicapten en maatschappelijke ondersteuning (‘decentralisaties’). Daarnaast zorgen bestaande taken voor nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld grondexploitatie: voorheen een bron van inkomsten, nu steeds meer een bron van zorg. 

Gemeenteraad - Ecorys

Om lokale bestuurders te helpen bij hun nieuwe taken heeft Ecorys, een adviesbureau met jarenlange ervaring op het gebied van sociaal-maatschappelijke vraagstukken*, een vijftal ‘Raad- & Daad-diensten’ ontwikkeld. Met deze diensten kunnen gemeenten bijvoorbeeld inzicht krijgen in de beschikbare financiële ruimte, projectrisico’s of het financieel en maatschappelijk effect van initiatieven (MKBA). Een overzicht: 

Financiële gezondheidscheck gemeente
Veel gemeenteraadsleden laten financiën graag over aan experts. Toch is het voor bestuurders cruciaal om te weten dat deze experts hun zaakjes goed op orde hebben. Immers, door beter financieel management blijft er meer geld over voor producten en diensten ten bate van de inwoners. Met deze financiële gezondheidscheck krijgt de klant duidelijkheid.

Risicoscan grondposities
Hoe maakt de gemeente juiste keuzes in het grondbeleid? Wel of niet investeren? Afboeken? Tot hoever kunnen en willen gemeenten nog gaan? De oplossing zit niet in boekhoudkundige trucs. Het antwoord zit in het herijken van afspraken en het maken van meebewegende contracten. Maar bovenal in het ontwikkelen van een ander planproces.

Dienstverlening voor gemeentebestuurders

Maatschappelijk verantwoord bezuinigen
Gemeenten hebben enerzijds te maken met grote bezuinigingsopgaven en anderzijds met een toegenomen takenpakket. De vraag is dan: waarop kan maatschappelijk verantwoord worden bezuinigd, hoe maak je als gemeente onderbouwde keuzes? Een gedegen mix van scenarioanalyses en maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) biedt dit inzicht.

Effectiviteit sociaal domein
Leiden nieuwe infrastructuurprojecten, maar ook nieuwe werkwijzen als buurtteams of extra ondersteuning van informele netwerken, daadwerkelijk tot de nodige besparingen? En blijft de dienst-verlening aan de burgers daarbij gewaarborgd? Door systematisch en objectief de maatschappelijke kosten en baten in beeld te brengen, wordt hier inzicht in geboden. Daarbij gaat het om zowel brede maatschappelijke effecten als om directe financiële stromen.

Welk EU-fonds past bij mijn projectidee?
Gemeenten zijn in deze tijd van krimpende budgetten op zoek naar alternatieve financieringsbronnen. De Europese Unie kent vele (co-)financieringsmogelijkheden die nu nog onbekend zijn bij gemeenten. Bestuurders en ambtenaren weten soms niet welke subsidiefondsen beschikbaar zijn, hoe een EU-subsidietraject werkt en welke fondsen matchen met projecten. Deze Raad- & Daaddienst zet hen op het juiste spoor, aldus het adviesbureau.

* Ecorys heeft in Nederland circa 175 adviseurs met ruime ervaring in projecten voor lokale overheden.