Berenschot licht organisatiecultuur gemeente Stein door

05 mei 2014 Consultancy.nl

Onderzoeksbureau Berenschot gaat de organisatiecultuur van de gemeente Stein onderzoeken. Daarbij worden het ambtelijk apparaat, het gemeentebestuur en de onderlinge samenwerking tegen het licht gehouden. Diverse bestuurders lagen eerder dit jaar namelijk onder vuur en er zou binnen de gemeente Stein mogelijk een angstcultuur heersen. 

Gemeente Stein
Eind vorig jaar werd binnen de gemeente Stein een gemeenteambtenaar ontslagen en werd de ambtelijke projectleider Steinerbos vervangen door een externe projectleider. De bestuurlijke top zou niet tevreden zijn geweest over de prestaties van de twee. In het licht van deze ontwikkelingen zouden er zich echter diverse negatieve praktijken hebben afgespeeld binnen de gemeente. Begin dit jaar schreef dagblad de Limburger op basis van interne bronnen dat er een angstcultuur heerst binnen de gemeente Stein en dat managers hun eigen mislukkingen zouden afschuiven op de eigen werknemers. 

Zo zou men binnen de gemeente te maken hebben met machtsmisbruik, persoonlijke afrekening en manipulatie van een extern rapport. Volgens de interne bronnen zou onder meer de destijds ontslagen ambtenaar door de manager Beheer Openbare Ruimte en Accomodatie zijn geïntimideerd met de uitspraak “Met jou wordt nog afgerekend”, en zou een andere topbestuurder een rapport, dat de juridische zuiverheid onderzocht met betrekking tot de besluitvorming binnen de gemeente, hebben gemanipuleerd om eigen fouten te verdoezelen. 

Angstcultuur gemeente Stein - Berenschot

Doorlichting Berenschot
Met bovenstaande ontwikkelingen in het achterhoofd besloot burgemeester Marion Leurs-Mordang samen met de wethouders om adviesbureau Berenschot in de armen te nemen om de cultuur grondig door te lichten. Doel van het onderzoek is te komen tot een structurele verbetering van de cultuur en de manier waarop bij de gemeente wordt gewerkt. Het rapport van Berenschot wordt eind juni opgeleverd. Daarna maakt het college een plan van aanpak voor gewenste veranderingen. 

Organisatiecultuur
Berenschot wordt vaker ingeschakeld voor organisatiedoorlichtingen binnen gemeenteland. Zo onderzocht het Utrechtse organisatieadviesbureau eerder dit jaar de vermeende angstcultuur bij de gemeente Tynaarlo en de integriteit van het college binnen de gemeente Alphen. En vorig jaar nam Berenschot de cultuur van de gemeente Smallingerland onder de loep.

Nieuws