Berenschot onderzoekt integriteit van Alphens college

24 januari 2014 Consultancy.nl

Om mogelijke discussies over de nevenactiviteiten van leden van het college van B&W van Alphen aan den Rijn voor te zijn, heeft de gemeente besloten een integriteitsonderzoek binnen het college van B&W te laten doorvoeren. Adviesbureau Berenschot is door de gemeente ingeschakeld om dit integriteitsonderzoek te leiden.

Nevenactiviteiten

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten om de nevenactiviteiten van het college van B&W te laten onderzoeken door middel van een integriteitsonderzoek. Adviesbureau Berenschot is ingehuurd voor dit project, dat moet bekijken of de burgemeester en de wethouders van Alphen aan den Rijn vrijwillig of betaalde bijverdiensten hebben en als dat het geval is, of deze nevenactiviteiten belangenvermenging kunnen veroorzaken.

Berenschot onderzoekt integriteit van Alphens college

Het college heeft op eigen initiatief aangezet tot het door te voeren integriteitsonderzoek en wil zo richting de burgers van Alphen zelf onderstrepen hoezeer integriteit voor het college weegt. Het college hecht namelijk veel waarde aan het door Alphense burgers in hen gestelde vertrouwen. En integriteit kan dat vertrouwen in grote mate beïnvloeden, ofwel positief danwel negatief.

Transparantie geeft vertrouwen

Burgemeester Tjerk Bruinsma geeft aan dat het onderzoek “niet verplicht is, maar wel verstandig” en geeft aan dat het onderzoek wordt doorgevoerd “om te voorkomen dat er in de toekomst discussie ontstaat over nevenactiviteiten”. Transparantie richting de burger is daarbij essentieel, stelt de gemeente. “ Als bestuurder zit je in een glazen huis en moet je transparant zijn'' aldus Bruinsma.

Kosten

Voor de doorlichting zal de gemeente het adviesbureau zo’n €10,000 betalen. De bevindingen zullen naar verwachting eind deze maand publiekelijk worden gemaakt.

Nieuws

Meer nieuws over