Stratix: Regional Roaming dataverkeer niet wenselijk

25 februari 2014 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het Hilversumse adviesbureau Stratix heeft in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar het nut en de noodzaak van ‘Regional Roaming’ voor dataverkeer. De hoofdconclusie: Regional Roaming is niet wenselijk, mede door de hoge kosten die gepaard gaan met de uitvoering van het concept. Minister Kamp heeft inmiddels aan de Tweede Kamer bevestigd het advies van Stratix te volgen.

De Nederlandse samenleving maakt in toenemende mate gebruik van mobiele data. In de afgelopen jaren is het mobiele datavolume sterk gestegen, terwijl overige mobiele diensten of redelijk stabiel zijn gebleven (bellen) of zelfs fors zijn gedaald (SMSen). Volgens de laatste gegeven gebruiken de circa 11 miljoen mobiele gebruikers 8 Megabyte per gebruiker per dag, wat in totaal neerkomt op iets minder dan 90 Terabyte per dag.

Stratix - Gebruik mobiele data

Explosie mobiele data

Als gevolg van de explosieve groei in mobiel gebruik worstelen telecomoperators met de enorme vraag. Capaciteit krijgt in rap tempo een boost door een beter gebruik van bestaanden masten en de installatie van nieuwe masten. Vooruitkijkend krijgen operatoren echter te maken met een schrikbarende taak. Volgens een recent onderzoek van Cisco zal het mobiele dataverkeer in de komende 4 jaar namelijk toenemen met een factor 10. Het rapport biedt geen specifieke prognose voor de Nederlandse markt, maar stelt wel dat landen die een volwassen telecommarkt hebben zoals in Nederland het geval is, zich in de top regio’s van deze voorspelling bevinden.

Stratix - Maandelijks Dataverkeer

Voor alle consumenten zullen de consequenties van een achtergestelde infrastructuur herkenbaar zijn. Een teruggang in mobiele verbindingen of langzame snelheid zal leiden tot frustraties. Echter, in het geval van een uitval van een mobiel netwerk (zoals in 2012 bij Vodafone gebeurde door een brand in hun datacentrum) kan de frustratie leiden tot grote problemen voor zowel individuele personen als het bedrijfsleven. Met deze problematiek in het achterhoofd introduceerde de overheid vorig jaar het ‘Regional Roaming’ concept, een aanpak die het voor mobiele operators mogelijk maakt om gebruik te maken van een ander netwerk in het geval van overmacht. Het resultaat: de garantie van dienstverlening aan consumenten en bedrijven.

Back-up: Regional Roaming

Regional Roaming is echter alleen van toepassing op SMS- en spraakverkeer. In dit verband besloot het Ministerie van Economische Zaken afgelopen jaar om te onderzoeken of uitbreiding van Regional Roaming ook wenselijk zou zijn voor dataverkeer. Adviesbureau Stratix, een telecom specialist uit Hilversum, werd ingehuurd om het onderzoek uit te voeren. Hun focus lag op zogeheten vitale sectoren – producten en diensten die, als deze uitvallen, maatschappelijke ontwrichting kunnen veroorzaken. In totaal kent Nederland 12 vitale sectoren met in totaal 31 onmisbare producten of diensten.

Stratix - Nut en Noodzaak Regional Roaming

In het rapport ‘Regional Roaming voor Vitale Sectoren’ concludeert het adviesbureau dat Regional Roaming voor dataverkeer op dit moment niet wenselijk is. Volgens Stratix biedt de markt reeds voldoende mogelijkheden om de beschikbaarheid van mobiele datacommunicatie te vergroten, en bieden deze meer flexibiliteit dan een uniforme Regional Roaming oplossing. Bovendien wijst het Hilversumse consultancybureau op de hoge investeringskosten voor de uitbreiding van netwerk-capaciteit die noodzakelijk is voor Regional Roaming.

Tweede Kamer

Inmiddels heeft minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij de conclusies van het adviesbureau nagenoeg volledig overneemt. “De hoofdconclusie die ik uit deze studie trek is dat de bestaande Regional Roaming afspraken adequaat zijn en dat een uitbreiding naar afspraken over dataverkeer niet wenselijk is. De mobiele netwerkbeheerders onderschrijven deze conclusie. Het rapport van Stratix zal ik onder de aandacht brengen van de vitale sectoren zodat de verschillende sectoren kennis kunnen nemen van de analyses en genoemde voorbeelden” aldus Kamp.