TNO en BoerCroon lanceren PPS platform Value Center

28 november 2013 Consultancy.nl

Adviesbureau BoerCroon heeft samen met onderzoeksinstituut TNO een platform gelanceerd gericht op het stimuleren van publiek-private samenwerking (PPS). Het platform – genaamd ‘Value Center’ – gaat bedrijven en (semi)publieke instellingen ondersteunen bij het ontwikkelen van oplossingen voor economische en maatschappelijke uitdagingen.

Topsectorenbeleid

Nederland heeft de ambitie om tot de top-5 kenniseconomieën ter wereld te blijven behoren. Hiertoe zijn veel initiatieven ontwikkeld, waaronder het topsectorenbeleid. Initiatiefnemers TNO en BoerCroon zien het Value Center als een belangrijke concretisering hiervan. “Veel economische en maatschappelijke uitdagingen vragen om een sectoroverstijgende visie en samenwerking, zodat nieuwe waarde kan ontstaan”, zegt Jeroen Schutz van BoerCroon. “Dit wordt in het topsectorenbeleid niet gefaciliteerd. Hierdoor staat sectoroverstijgende publiek-private samenwerking in de regio nog in de kinderschoenen. Wij willen daar met dit platform verandering in brengen”.
 
TNO en BoerCroon lanceren PPS platform Value Center
 
Het ‘Value Center’ gaat diverse partijen, waaronder bedrijven, overheden, kennisinstellingen, burgers en gebruikers, bij elkaar brengen om gezamenlijk te werken aan (regionale) publiek-private samenwerkingen. De toegevoegde waarde van het platform ligt met name in de begeleiding van de deelnemers, met als einddoel om PPS uitdagingen om te zetten naar concrete producten en diensten. Voorbeelden van diensten die het platform aanbiedt zijn onder meer programma- en projectmanagement, regelen van funding, of de organisatie van een marktplaats voor het MKB. Bovendien spelen BoerCroon en TNO een ansturende rol in de bewaking van kwaliteit en continuïteit.

Nieuws