Martin Meijerink versterkt adviesteam van PBLQ HEC

18 november 2013 Consultancy.nl

Martin Meijerink (1974) is afgelopen maand in dienst getreden bij PBLQ. Bij het adviesbureau zal Meijerink zich bezig houden met digitaliseringsvraagstukken binnen het publiek domein, met een focus op de koppeling tussen financiën en ICT.

Na zijn studie bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam begon Martin Meijerink zijn loopbaan bij CWI (tegenwoordig UWV). Vervolgens werkte hij voor het Ministerie van Defensie, Waterschap Hollandse Delta en ICT adviesbureau Logica, het huidige CGI. Tussen 2005 en eind 2010 vervulde Meijerink diverse rollen vervuld binnen de publieke sector op het gebied van informatievoorziening, financiën en bedrijfsvoering. Zo was hij onder andere voor stichting Philadelphia Zorg hoofd managementinformatie en later Rayon controller en bij Agentschap NL verantwoordelijk voor het opzetten van het team Business Control.

Martin Meijerink - PBLQ HEC

In 2011 is hij gestart bij het ministerie van Algemene Zaken op St. Maarten als programmamanager ICT-development. Dit programma bevatte alle tactische en strategische ICT-projecten van de overheid van St. Maarten. Specifieke onderdelen van dit programma waren het opstellen van een nieuwe informatiearchitectuur voor de gehele overheid en het opzetten van een stelsel van basisregistraties. Vervolgens is hij gevraagd om als programmamanager op te treden van het IVB programma. Dit is het meest omvangrijke ontwikkelingsprogramma voor de overheid van St. Maarten met als doel het bereiken van institutionele versterking en het verbeteren van de bestuurskracht. Meijerink werkte aan het opzetten van een publieksloket volgens moderne maatstaven, het realiseren van een lokaal bureau voor intellectueel eigendom en het realiseren van een lokale belastingdienst.

Nieuws

Meer nieuws over