Sabrina van Miltenburg verruilt gemeente Den Haag voor PBLQ

31 december 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Na een lange carrière binnen de overheid is Sabrina van Miltenburg onlangs als Senior Adviseur begonnen bij PBLQ. Haar uitgebreide ervaring kan ze nu inzetten om opdrachtgevers uit de publieke sector te helpen in de voortdurende transformatie naar een eerlijke en betrouwbare informatiesamenleving. 

Van Miltenburg maakt de overstap vanuit de gemeente Den Haag, waar ze de afgelopen vier jaar verschillende advies- en managementrollen vervulde. Voor die tijd werkte ze meer dan tien jaar als adviseur en beleidsmedewerker voor het ministerie van Veiligheid en Justitie (dat toen nog Veiligheid en Justitie heette) en een kleine vijf jaar als projectmedewerker en teamleider voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

“Ik heb vijftien jaar ervaring binnen het veiligheidsdomein en daarbovenop nog vier jaar in het sociaal domein op het gebied van beleid, strategie en management”, vertelt Van Miltenburg. “Deze jarenlange ervaring en de diverse omgevingen hebben mijn sterk ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne gevormd. Bestuurders sta ik bij met raad en daad in hun taak te sturen vanuit eigenaarschap, opdrachtgeverschap of op basis van gelijkwaardigheid en samenwerking.”

Met zo’n lange staat van dienst is Van Miltenburg helemaal op haar plek in de publieke sector. “Ik voel me thuis in een politiek gedreven omgeving en bijt me graag vast in vraagstukken waarin (beleids)inhoud, organisatie en informatie samenkomen. Ik haal veel plezier uit de afwisseling en verbinding van uitvoerings-, beleids- en governancevraagstukken. Zo heb ik aan de wieg gestaan van het programma Inburgering bij de gemeente Den Haag, heb ik de samenwerking tussen ketenpartners in de vreemdelingenketen zowel in processen, als op het gebied van informatie-uitwisseling mede vormgegeven en heb ik een subsidiemodel voor criminaliteitspreventie bij bedrijven samen met branche- en koepelorganisaties opnieuw ingericht.”

Sabrina van Miltenburg, Senior Adviseur bij PBLQ

Na die bijna twintig jaar bij de overheid was de kersverse PBLQ-adviseur wel toe aan iets nieuws. “Ik heb de overstap naar PBLQ gemaakt omdat ik hier mijn kennis en ervaring kan toepassen met een grote afwisseling van rollen en een veelheid aan onderwerpen binnen de domeinen veiligheid en sociaal. Die veelzijdigheid past goed bij mij”, legt ze uit. “Binnen een omgeving met veel verschillende partijen met ieder hun eigen belangen breng ik mensen in beweging en verbind ze. Ik kom snel tot de kern van een zaak. Daarbij vind en benoem ik gemeenschappelijkheid in doelen. Ik ben een kritische meedenker.”

“Mijn kracht zit in strategische advisering, project- en programmamanagement en met een vliegende start kwartier maken”, vervolgt ze. “Ik schakel makkelijk en mijn werkwijze kenmerkt zich door een snelle observatie, die ik gebruik voor een scherpe analyse, waarna ik een eerlijk en concreet advies lever. Als kritische meedenker ontzorg ik en breng ik orde in (georganiseerde) chaos. Met mijn energieke en extraverte persoonlijkheid enthousiasmeer ik mensen en neem ik ze mee in mijn resultaatgerichte aanpak.”

Tot slot geeft Van Miltenburg aan dat ze het vanuit haar rol als (programma)manager belangrijk vindt te sturen vanuit een brede blik: “Ik neem besluiten op basis van genuanceerde oordeelsvorming. Ik houd hierbij continu oog voor de organisatorische, maatschappelijke en politieke context en houd rekening met de verschillende belangen en het menselijke aspect. Een empathische en tegelijkertijd zakelijke en doortastende samenwerkingspartner.”