Careffect & TCG ontwikkelen DOT systematiek elearning

22 oktober 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Adviesbureau Careffect heeft samen met opleidingsbureau The Competence Group (TCG) een ‘DOT systematiek’ e-learning ontwikkeld. Met de nieuwe e-learning kunnen ziekenhuizen de efficiency van hun DOT-registratie processen verbeteren.

The Competence Group uit IJsselstein levert consultancy en ontwikkelt digitale opleidingen en softwareoplossingen voor zowel de private als publieke sector, met een focus op de zorgbranche. Careffect ondersteunt zorginstellingen op het gebied van financiën, controle- en zorgprocessen. Het advies- en interimbureau is gevestigd in Utecht en telt zo’n 30 consultants.

DOT systematiek

Vanaf 1 januari 2012 werken alle ziekenhuizen in Nederland, voor het registreren en declareren van zorg, via de ‘DOT systematiek’, het voormalige DBC systematiek (Diagnose Behandeling Combinatie).

Careffect - DOT systematiek

Het systeem wordt gebruikt als basis voor de bekostiging van het Nederlandse ziekenhuissysteem en als bron voor de financiele afhandeling van patientenzorg. Doordat DOT inzicht verschaft in alle behandelingen die een patiënt in een ziekenhuis doorloopt, kunnen ziekenhuizen de zorgkosten geintegreerd doorgeven aan verzekeraars. Het voordeel voor de consument: het grootste deel ontvangt geen rekening; die gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Voor ziekenhuizen is het van belang om zorgbehandelingen juist, volledig en tijdig te registreren in het DOT-systeem. Echter, het proces van registratie tot declaratie is complex van aard. Vrijwel alle functies in het ziekenhuis – van specialisten tot stafmedewerkers – hebben met dit proces te maken en dienen op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving. De complexiteit werd vorig jaar in de praktijk aangetoond: in augustus, 9 maanden na de invoering van DOT, kon nog maar één op de vijf ziekenhuizen declareren via DOT.

Kennis en compliance

Ruim een jaar later worstelen ziekenhuizen nog steeds met het declaratiesysteem. “We merken in de praktijk dat er op veel gebieden van de registratie een behoorlijke kwaliteitsslag te maken is” zegt Hugo Cijsouw, directeur bij Careffect. Dit was voor het adviesbureau aanleiding om de handen ineen te slaan met TCG en gezamenlijk een ‘DOT systematiek’ e-learning te ontwikkelen. Belangrijkste doelstelling van de digitale training: het verbeteren van kennis met betrekking tot de ‘DOT systematiek’, met als resultaat betere compliance.

Careffect - The Competence Group

De e-learning neemt deelnemers op interactieve wijze mee in het proces, van registratie tot declaratie. “Hierbij ligt de focus op het belang van een juiste, volledige en tijdige registratie en wordt er specifiek aandacht besteed aan de consequenties van incorrecte registratie” aldus Cijsouw.

* DOT staat voor 'DBC Op weg naar Transparantie.