TCG en Erasmus MC lanceren 6 zorg e-learning modules

24 oktober 2013 Consultancy.nl

The Competence Group (TCG) heeft in samenwerking met het Erasmus MC zes e-learning modules ontwikkeld voor de zorgsector. Het betreft modules gericht op verpleegkundige handelingen bij de zorg aan kinderen, zoals blaaskatheterisatie, bloedtransfusie en zuurstof toedienen bij kinderen.

Specifieke doelgroep

“Het verplegen van kinderen wordt vaak vergeleken met het verplegen van volwassenen. Kinderen zijn echter een specifieke patiëntencategorie. Zij ontwikkelen zich lichamelijk en geestelijk voortdurend. Dat heeft consequenties voor je zorgverlening. Elk kind is uniek en vraagt een specifieke benadering. Een kind van drie jaar met magische fantasie vraagt een andere benadering dan een kind van 11 jaar dat veel meer begrijpt van wat je vertelt” zegt Mia Cools, van het Erasmus Medisch Centrum.

TCG - e-learning modules

Dit was voor Cools aanleiding om te handen ineen te slaan met The Competence Group, een opleidingsbureau uit IJsselstein dat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van trainingen voor de zorgbranche. Samen hebben de partners zes ‘kindermodules’ ontwikkeld:

  • Blaaskatheterisatie bij kinderen (jongens/meisjes)
  • Bloedtransfusie bij kinderen
  • Centraal veneuze katheter bij kinderen
  • Poortkatheter bij kinderen
  • Uitzuigen neus-, mond- en keelholte bij kinderen
  • Zuurstof toedienen aan kinderen

Iedere kindermodule bevat oefenvragen, als voorbereiding op de toets. Deze toets bestaat uit tien meerkeuzevragen. Scoort de cursist lager dan 70%, dan krijgt hij eenmalig een herkansing. Ook kan hij zien welke vragen goed of fout zijn beantwoord, inclusief feedback. De nieuwe kindermodules zijn bedoeld als bij- of nascholing en gericht op verpleegkundigen in ziekenhuizen vanaf niveau MBO-4.

“Ik ben erg blij dat er nu samen met The Competence Group e-learning is ontwikkeld over de zorgverlening aan kinderen. In de kindermodules is volop aandacht voor alle aspecten die de zorg voor kinderen specifiek maakt” aldus Cools.

Nieuws