Capgemini Consulting: Digitalisering moet sneller

22 oktober 2013 Consultancy.nl

Bestuurders beginnen het belang van digitalisering en data steeds meer te erkennen. Meer dan driekwart van managers denkt dat de transitie naar een digitaal-gedreven business model binnen de komende twee jaar van kritisch belang zal zijn voor de concurrentiepositie van hun bedrijf. Echter, tegelijkertijd maken dezelfde executives zich grote zorgen over de trage voortgang op het gebied van digitale transformatie. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Embracing Digital Technology’ van Capgemini Consulting en MIT Sloan Management, uitgevoerd onder 1.500 bestuurders uit 106 landen.

Het belang van digitalisering en Big Data domineert het nieuws nu al bijna twee jaar. De business case is helder: met behulp van nieuwe technologieën – zoals social media, mobile, analytics en embedded devices – kunnen bedrijven doorbraken realiseren in hun business model en radicale verbeteringen doorvoeren in de bedrijfsvoering. Een onderzoeksrapport van McKinsey & Company uit 2011 omschreef digitalisering als de volgende ‘economische revolutie’ voor diverse sectoren*.

Een recenter rapport van Capgemini Consulting ging zelfs een stap verder door de financiële voordelen voor bedrijven te kwantificeren. De strategie en management consultancy tak van dienstverlener Capgemini concludeerde dat digitale leiders, zogenaamde ‘digirati’, tot 9% meer omzet en 26% meer winst kunnen boeken ten opzichte van hun concurrenten.

Bewustzijn

‘Embracing Digital Technology’ laat zien dat managers steeds meer bewust worden van het competitieve voordeel dat digitalisering kan bieden. 78% van de respondenten geeft aan dat het realiseren van digitale transformaties essentieel wordt voor hun organisatie in de komende twee jaar. Minder dan 5% gelooft dat digitale transformatie nooit belangrijk wordt.

Capgemini Consulting - Digital Transformation

Volwassenheid loopt achter

Echter, ondanks de duidelijke financiële voordelen en het verhoogde bewustzijn, zijn bestuurders tot op heden terughoudend in het integreren van een verregaande digitale agenda binnen hun strategische prioriteiten. Slechts 38% van bestuurders geeft aan dat digitale transformatie een vast agendapunt van de CEO is. Als gevolg daarvan concluderen onderzoekers dat het overgrote deel van bedrijven nog een lange weg te gaan  heeftten aanzien van digitale volwassenheid. Slechts 15% van bedrijven bestempelen zichzelf als digirati, zoals bijvoorbeeld Starbucks en Red Bull, terwijl meer dan de helft (65%) zich nog altijd bevinden in de laatste volwassenheidsfase.

Capgemini Consulting - Digitalisering

Tempo

Gevraagd naar het tempo waarin hun bedrijf digitale transformatie nastreeft, schetsen bestuurders een zorgwekkend beeld. Binnen alle lagen van de organisatie, gelooft meer dan de helft van de werknemers dat de snelheid van de verandering (te) traag is. De enige uitzondering is de CEO, waarvan de helft denkt dat de snelheid van de transformatie voldoende is.

Capgemini Consulting - Digitalisering2

Het advies van  Capgemini Consulting is helder: “De mogelijkheden om bedrijfsprestaties te verbeteren via digitale transformatie zijn duidelijk aanwezig alleen de uitvoering is nog lastig. Maar de enige verkeerde actie die op dit gebied kan worden ondernomen, is helemaal geen actie” zegt Didier Bonnet, Senior Vice-President bij het consultancybureau.

Over ‘Embracing Digital Technology: A New Strategic Imperative’

Het onderzoek is onderdeel van een groot wereldwijd onderzoeksproject van Capgemini Consulting op het gebied van ‘digital transformation’. De bekendste voorbeelden daarvan zijn twee research papers uitgebracht samen met het MIT Center for Digital Business: ‘Digital Transformation: A roadmap for billion-dollar organisations’ (2011) en ‘The Digital Advantage’ (2012)**.

* Zie het artikel ‘McKinsey: Big Data gaat economie radicaal veranderen’ voor meer informatie.

** Het onderzoeksrapport ‘Digital Transformation: A roadmap for billion-dollar organisations’ werd medio 2012 door analistenbureau Source benoemd tot een van de vijf meest toonaangevende thought leadership-studies afkomstig uit de adviesbranche van de afgelopen tien jaar.

Nieuws

Meer nieuws over