Ecorys: Maar 30% autobelasting terug naar wegverkeer

15 oktober 2013 Consultancy.nl

Zo’n 70% van de belastingen die de Nederlandse overheid binnenkrijgt van automobilisten vloeit niet terug naar het wegverkeer. Dat blijkt uit een onderzoek van Ecorys in opdracht van de ANWB.

Inkomsten

Het rapport ‘Inkomsten en uitgaven van de overheid samenhangend met gemotoriseerd wegverkeer’ laat zien dat de Nederlandse overheid in 2013 circa €14 miljard aan inkomsten ontvangt uit het gemotoriseerde wegverkeer. Een overzicht:

Ecorys - Inkomsten Gemotoriseerde Wegverkeer

Naast deze €14 miljard ontvangt de overheid circa €7 miljard aan andere gerelateerde belastingen, zoals de bijtelling en BTW op autokosten. Bovendien verdient de staat nog “enkele honderden miljoenen” aan zogenaamde wederdiensten, zoals kentekens en periodieke keuringen.

Uitgaven

Tegenover de inkomsten staan naar verwachting circa €8 miljard aan uitgaven. “Per saldo zijn de inkomsten circa 70% hoger dan de uitgaven” concluderen de consultants in het rapport.

Nieuwe Kabinetsplannen

Wanneer de nieuwe Kabinetsplannen doorgaan dan neemt het verschil volgens Ecorys de komende jaren nog verder toe. Het adviesbureau voorspelt dat de inkomsten structureel met circa €900 miljoen stijgen, terwijl de uitgaven met circa €400 miljoen afnemen, wat neerkomt op een additioneel verschil van zo’n €1,3 miljard.

Ecorys - Inkomsten en Uitgaven Wegverkeer

Brandbrief

Het onderzoek is voor de ANWB en collega brancheorganisaties Bovag en RAI aanleiding om een brandbrief te schrijven aan de Tweede Kamer, vanwege het alsmaar “uitknijpen van de automobilist”. “Deze nieuwe maatregelen zetten het broze consumentenvertrouwen onder druk en zijn slecht voor de werkgelegenheid", aldus de ondertekenaars in de brief. "De economische schade van accijnsverhoging is al bij herhaling onder uw aandacht gebracht en onze zorgen daarover zijn onverminderd groot".

Nieuws