BCI: Utrecht populairste stad onder laagopgeleiden

07 oktober 2013 Consultancy.nl

Middelbaar en laagopgeleiden wonen het liefst in Utrecht. De hoofdstad van de gelijknamige provincie wordt gevolgd door Zaanstad, Rotterdam en Eindhoven. Dit blijkt uit een onderzoek van Buck Consultants International (BCI) naar de woonplaatsaantrekkelijkheid van steden.
 
Adviesbureau BCI kreeg de opdracht van meerdere partijen – het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Noord-Holland, en de Noordzeekanaal gemeenten – om te meten hoe aantrekkelijk diverse steden in Nederland gevonden worden. Niet alle steden werden in het onderzoek opgenomen , zo vallen bijvoorbeeld Groningen en Maastricht buiten het onderzoek en werden alleen steden in een straal in en rondom het metropoolgebied van Amsterdam meegenomen. De resultaten worden gebruik voor het opstellen van een Visie op het Noordzeekanaalgebied.
 
Populairste steden onder laagopgeleiden

Woonplaatsaantrekkelijkheid

Er werden diverse factoren bekeken om de aantrekkelijkheid van de steden te beoordelen. In totaal werden 5 factoren geïdentificeerd: kwaliteit van de leefomgeving, de voorzieningen die voorhanden zijn, de kans op een degelijke woning, de kans op geschikt werk en de mate van bereikbaarheid van de stad. Hieruit werden nog eens 50 indicatoren bepaald, die in vragen werden verwerkt voor de doelgroep – variërend van hoogopgeleiden tot personen met een lage opleiding. De respondenten werkten bij 25 grote organisaties in Amsterdam en omstreken.
 
Uit de resultaten komt ondere andere naar voren dat middelbaar- en laagopgeleiden bij voorkeur kiezen voor Utrecht. Na Utrecht zijn Zaanstad, Rotterdam en Eindhoven de populairste steden bij laagopgeleiden. Voor laagopgeleiden zijn factoren als een geschikte woning en bereikbaarheid de belangrijkste factoren.
 

BCI - Utrecht en Zaanstad

Hoogopgeleiden

In hetzelfde onderzoek keek het adviesbureau ook naar de wonnvoorkeuren van hoogopgeleiden. Daaruit komt naar voren dat Haarlem en Haarlemmermeer het populairst zijn. Over alle doelgroepen heen lijkt Utrecht het populairst - Utrecht is de enige gemeente die alle drie de 3 rankings (hoogopgeleiden - urbaan georiënteerd; hoogopgeleiden - suburbaan georiënteerd; middelbaar en laag opgeleid) telkens in de top 3 staat. Zie het artikel ‘BCI: Hoogopgeleiden wonen liefst in Haarlem en Utrecht’ voor meer informatie.

Nieuws

Meer nieuws over