Squarewise begeleidt aanbestedingsproces MIO

20 april 2013 Consultancy.nl

Gemeente Enschede heeft samen met twee woningcorporaties (Domijn, De Woonplaats) de ambitie uitgesproken om in de komende jaren zo’n 40.000 woningen te verduurzamen. Om dit te realiseren hebben de partners een innovatief aanbestedingsproces in de markt uitgezet. Adviesbureau Squarewise begeleidt de opdrachtgevers bij het aanbestedingsproces.
 
De opdrachtgevers, die opereren onder de naam ‘MIO Duurzaamheid’, zien veel kansen voor duurzaamheid in Enschede. Zij hebben daarom afgesproken dat ze begin 2014 een advies- en verkooporganisatie in het leven gaan roepen die als onafhankelijke partij vraag en aanbod in de hele keten stimuleert en bij elkaar brengt. Doelstelling is om uiteindelijk veertigduizend Enschedese woningen te verduurzamen.

Squarewise Duurzaamheid
 
MIO Duurzaamheid heeft gekozen voor een innovatief aanbestedingsproces. Bedrijven worden gevraagd om hun dienstverlening te bundelen om zo een ‘one-stop-shop’ te kunnen bieden aan klanten. Doelstelling is dat huiseigenaren, van advies tot na oplevering, bij één partij terecht kunnen voor het realiseren van hun verduurzamingswensen. Gedachte erachter is dat de aanpak woningbezitters ontzorgt, dat het leidt tot scherpere tarieven, en dat het uiteindelijk ook resulteert in meer vraag naar duurzame oplossingen. Squarewise, een Amsterdams adviesbureau gespecialiseerd in onder meer duurzame vraagstukken, is ingehuurd om het aanbestedingsproces te begeleiden.
 
Planning
Op 13 mei worden de inkoopdocumenten gepubliceerd. Marktpartijen hebben tot begin juni om zich in te schrijven. Vervolgens worden de verschillende plannen beoordeeld en wordt de dialoog aangegaan met de kanshebbers. Naar verwachting wordt de opdracht begin september gegund. De advies– en verkooporganisatie moet volgens planning begin 2014 operationeel zijn.

Nieuws