Double Effect organiseert EMIR Reporting workshop

11 augustus 2013 Consultancy.nl

Op woensdag 28 augustus organiseert adviesbureau Double Effect een ‘EMIR Reporting’ workshop.

Naar aanleiding van de kredietcrisis in 2008 en het faillissement van Lehman Brothers hebben de politieke leiders van de G-20 de ambitie uitgesproken om de handel in OTC-derivaten transparanter te maken. Het resultaat hiervan is de European Market Infrastructure Regulation (EMIR). Iedere instelling die derivaten gebruikt in de dagelijkse bedrijfsvoering krijgt te maken met deze EMIR wetgeving.

Rapportage
In de afgelopen maanden, heeft Double Effect diverse financiële instellingen bijgestaan met EMIR-ondersteuning, waaronder EMIR impact evaluatie en implementatieprojecten. Op basis van hun ervaring, constateerde het adviesbureau dat de financiële instellingen met name moeite hebben met de rapportagevereisten van EMIR. Volgens de meest recente planning, zal de go-live voor de nieuwe reporting standaard 1 januari 2014 zijn. Om bankiers en assetmanagers bij de voorbereiding te ondersteunen, heeft Double Effect een workshop ‘EMIR Reporting’ ingepland.

EMIR - Double-Effect

EMIR Reporting workshop
Tijdens deze sessie zullen deelnemers de mogelijkheid hebben om de problemen en zorgen over de Trade Depositories rapportages te delen en te bespreken. Vier thema’s staan centraal:

  • Unique Trade Identifier (UTI): Welke tegenpartij is verantwoordelijk voor het creëren van de UTI? Hoe moeten de UTI’s worden gecreëerd worden in het geval van backloading?
  • Transactie scenario’s voor vrijgegeven OTC derivaten: Wie moet rapporteren wanneer transacties zijn vrijgegeven; tegenpartijen, clearing broker en/of CCP? En wanneer moet de UTI toegevoegd worden?
  • Rapporteren van wijzigingen: Wat wordt beschouwd als wijziging ten aanzien van reporting? Bijvoorbeeld wanneer een toekomstige verandering in het tarief reeds in het contract is vastgelegd. Moet de verandering van het ratief gerapporteerd worden?

Praktische informatie:
Datum: 28 augustus 2013
Tijd: 9:00 – 12:00
Locatie: De Meern
Doelgroep: EMIR Reporting Business eigenaren en projectmanagers van financiële instellingen

Nieuws