PBLQ werkt aan onderzoek 3D bestemmingsplannen

06 september 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel

De aanvraag van een vergunning dient wettelijk nog altijd in 2D te gebeuren. Steeds meer bedrijven in de bouwsector pleiten er echter voor om het werken met 3D bestemmingsplannen mogelijk te maken. Adviesbureau PBLQ heeft onlangs samen met een consortium van bedrijven een showcase uitgewerkt waarin de mogelijkheden van 3D bestemmingsplannen en digitaal toetsen worden getoond.

Sinds de invoering van de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht (Wabo) per 1 oktober 2010 kunnen vergunningaanvragen digitaal worden ingediend. Het digitaal indienen van een vergunningaanvraag is echter nog steeds alleen mogelijk in de ‘traditionele’ 2D vorm tekeningen.

De behoefte groeit echter om zowel in het ontwerp als bij de toetsing gebruik te gaan maken van drie dimensionele (3D) ontwerpmodellen en situatieschetsen. Veel projectontwikkelaars, architecten en andere vergunningaanvragers werken nu met 3D tekeningen in de fase voor de vergunningaanvraag, gaan dan over naar 'domme' 2D, wachten tot de vergunning er is en gaan vervolgens weer over naar intelligent 3D.

PBLQ HEC - 3D bestemmingsplannen

Showcase
Om het werken met 3D bestemmingsplannen te stimuleren heeft een consortium van bedrijven, waaronder TNO en PBLQ, een showcase uitgewerkt waarin de mogelijkheden van 3D bestemmingsplannen en digitaal toetsen worden getoond. In de showcase is een bestaand (2D) bestemmingsplan met open standaarden automatisch geconverteerd naar een 3D bestemmingsplan met behoud van de attributen.

Volgens de initiatiefnemers laat de showcase zien dat het werken in 3D nu al technisch mogelijk is. En: er is veel winst te behalen voor het bedrijfsleven zowel als voor de overheid. Bijvoorbeeld op het gebied van het digitaal toetsen en het verminderen van administratieve lasten en het verkorten van procedures.