Ecorys adviseert maatschappelijke organisaties

27 augustus 2013 Consultancy.nl

Ecorys gaat de komende vier jaar in opdracht van de Europese Unie maatschappelijke organisaties uit EU-toetredingslanden ondersteunen op sociaal, politiek en economisch vlak. Het adviesbureau gaat hiertoe samenwerken met 5 overige bedrijven: SIPU, SMART, INTRAC, FPDL en Euclid Network. Het project wordt gefinancierd door de Europese Commissie en heeft een totale waarde van €10,6 miljoen.
 
Het project richt zich onder meer op het versterken van de capaciteit en de verantwoordingsplicht van maatschappelijke organisaties binnen de IPA*-begunstigde landen (Albania, Bosnia en Herzegovina, Macedonië, IJsland, Kosovo, Montenegro, Servië, Turkije). Tevens moet het project een bijdrage leveren aan het waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening van de maatschappelijke organisaties en een duurzame rol van deze organisaties in het democratische proces. Twee doelstelling staan centraal:

• Een bijdrage leveren aan het verankeren van democratische waarden en structuren, mensenrechten, sociale integratie en de rechtsgang en hierdoor het ondersteunen van het EU-integratieproces.
• Het bereiken van een dynamischere burgermaatschappij die actief deelneemt aan het publieke debat over democratie, mensenrechten, maatschappelijke deelname en de rechtsgang, die in staat is beleid en besluitvorming te beïnvloeden.
 
Ecorys - Maatschappelijke organisaties
 
De belangrijkste begunstigden van dit project zijn: maatschappelijke organisaties zoals vakbonden en werkgeversorganisaties, consumentenorganisaties, brancheorganisaties, niet-gouvernementele organisaties (NGOs), lokale maatschappelijke organisatie en vrijwilligersinitiatieven gericht op participatie in de gemeente en de lokale samenleving (zoals jeugd- en gezinsorganisaties), religieuze gemeenschappen, culturele en kunstinstellingen, media en andere zakelijke netwerken.

Consortium

Naast Ecorys maken de volgende bedrijven deel uit van het consortium: SIPU International (consortiumleider), SMART (Association for Civil Society Development), INTRAC (International NGO Training and Research Centre), FPDL (Partners Foundation for Local Development) en Euclid Network.
 
Recente opdrachten van Ecorys voor de Europese Commissie:
- Ecorys consortium helpt EC met impact assessments
- Ecorys voert MKBA uit op definitie stuifmeel in honing
- Ecorys onderzoekt groeikansen maritieme sector
 
* IPA: Het instrument voor pre-toetredingssteun (IPA) biedt landen die het proces voor toetreding tot de Europese Unie zijn begonnen bijstand in de periode van 2007 tot 2013.

Nieuws

Meer nieuws over