Baker Tilly en BDO stellen Commissie Publiek Belang in

27 juni 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Baker Tilly Berk en BDO hebben per 1 juli 2013 een ‘Commissie Publiek Belang’ (CPB) ingesteld.
 
Een ‘Commissie Publiek Belang’ ziet toe op de manier waarop accountantsorganisaties het publiek belang waarborgen. Goed bestuur, intern toezicht en governance staan hierin centraal. De CPB, dat onderdeel is van de ‘Code Accountantsorganisaties’*, kijkt onder meer mee bij vraagstukken op het gebied van strategie, risicomanagement, beloningsbeleid en naleving van de Code.

CPB Baker Tilly Berk

De leden van de commissie zijn: Arno van der Heijden (partner bij het adviesbureau), Peter van der Zanden (hoogleraar Financial Accounting UvT) en Coert Beerman (directievoorzitter Rabobank Rotterdam). De CPB van Baker Tilly Berk zal functioneren naast de Raad van Commissarissen.
 
“We dragen als accountant een grote verantwoordelijkheid in het maatschappelijk verkeer. Die publieke verantwoordelijkheid moeten we borgen in onze organisatie. Deze commissie ziet toe op de borging” aldus Romke van der Veen, bestuursvoorzitter van Baker Tilly Berk.
 
Baker Tilly Berk en BDO - Commissie Publiek Belang

CPB BDO

De commissie van BDO bestaat uit Mariëtte Doornekamp, Paul Thijssen en Bert Scholten (partner bij BDO). De CPB van BDO wordt een vaste commissie van de Raad van Toezicht - de CPB leden hebben eveneens zitting in deze Raad van Toezicht. De CPB zal (tenminste) 4x per jaar bij elkaar komen.
 
“Het publiek belang is altijd een hele belangrijke factor in het werk van de externe accountant.  Om dat belang op de juiste manier te blijven dienen, gaan we de bestaande dialoog met stakeholders intensiveren. De CPB krijgt hierin een belangrijke rol. Daarnaast zal de commissie kritisch naar het stelsel van kwaliteitsbeheersing binnen BDO kijken, teneinde onze rol als externe accountant zo optimaal mogelijk in te vullen” zegt Jouke Jelgerhuis Swildens, bestuurslid Audit & Assurance bij BDO.
 
* De Code Accountantsorganisatie is opgesteld door de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants) en heeft als doel het vertrouwen in de accountantsfunctie te vergroten door onder andere het interne toezicht te versterken. Een belangrijke pijler binnen de code is het installeren van een Commissie Publiek Belang waarin ook onafhankelijke leden plaatsnemen. Zij richten zich specifiek op het toezicht op het kwaliteitsbeheersingssysteem en het beloningsbeleid van accountantsorganisaties.