Kirkman: Meer samenwerking verbetert zorgkwaliteit

05 juni 2013 Consultancy.nl

Betere samenwerking in de zorgketen kan leiden tot forse besparingen binnen de zorgbranche. Ook komt meer samenwerking ten goede van de kwaliteit in de zorg. Dit blijkt uit onderzoek van Kirkman Company en de Erasmus Universiteit Rotterdam onder 24 stakeholders uit de zorg.

In het studie keken de consultants en wetenschappers naar het verbeterpotentieel als gevolg van meer cooperatie tussen zorginstellingen, zorgverzekeraars en patiënten. Uit de diverse geïdentificeerde verbetermogelijkheden bleken twee gebieden de grootste positieve impact te hebben op de efficiency en kwaliteit van de zorg: informatievoorziening en patient zelf management.

Informatievoorziening
Het onderzoek toont aan dat betere informatievoorziening van de zorgprofessional naar de patiënt de patiëntbetrokkenheid vergroot en daarmee ook de efficiëntie van de behandeling. “Informatie-voorziening is dan ook een concreet onderwerp waarop patiënten, ziekenhuizen en zorgverzekeraars meer willen samenwerken” zegt Theo Veenstra, zorgexpert bij adviesbureau Kirkman Company. De adviseur stelt dat dit al gebeurt, maar dat het niveau achterloopt op de capaciteiten van de patiënt. Ook wordt er onvoldoende gebruik gemaakt van nieuwe technologische mogelijkheden zoals: gaming, video content management en social media.

Kirkman Company - Zorg

Om de informatievoorziening een impuls te geven pleiten de onderzoekers voor een geïntegreerd online medisch platform. Op deze website kunnen patiënten en zorgprofessionals informatie vinden over het totale behandelingsproces die voldoen aan de zorgrichtlijnen en zorgstandaarden. Veenstra: “Op dit moment is er ontzettend veel informatie voorhanden via ‘Dokter Google’. Maar veel internetfora zijn echter niet toegespitst op een specifieke patiëntsituatie én je kunt moeilijk inschatten of de bron betrouwbaar is. Wanneer dat wel het geval is, zal de patiënt zijn of haar eigen situatie beter kunnen begrijpen. Het gesprek met de arts zal efficiënter verlopen én er kan meer relevante informatie verstrekt worden. Dit heeft een positieve invloed op het gezamenlijke besluitvormingsproces over keuzes voor behandeling en de effecten daarvan”.

Power to the Patients
Patient zelf management wordt gezien als de tweede pijler die een enorme kans biedt voor alle partijen in de zorgmarkt. Voorwaarde is dat alle betrokken partijen willen investeren in betere samenwerking. “Als patiënten leren hoe ze gezond kunnen blijven of worden en begeleiding krijgen bij behandelingen, kunnen behoorlijke kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd worden. Hoe meer kennis de patiënt heeft over zijn of haar behandeling, hoe meer sturing zij hier ook zelf aan kunnen geven. Wanneer patiënten bijvoorbeeld vóór een doktersbezoek informatie krijgen toegestuurd, heeft dit als gevolg dat er sneller inzicht kan ontstaan over de juiste behandelingen zodat er minder fysieke afspraken nodig zijn”.

Zie ook het bericht: ‘Kirkman: Zorg heeft baat bij patient zelf management’ voor meer details.

Nieuws

Meer nieuws over