Kirkman: Zorg heeft baat bij patient zelf management

14 mei 2013 Consultancy.nl

Zorginstellingen kunnen meer waarde creëren wanneer ze patiënten de ruimte geven om actiever bij te dragen aan het management van hun eigen gezondheid. Een actievere rol voor de patiënt leidt tot een beter begrip van de patiënt over zijn eigen situatie, een betere naleving van doktersvoorschriften en een verschuiving van handelingen van betaalde zorg naar zelf management. Dit blijkt uit een onderzoek van Kirkman Company in samenwerking met de Erasmus Universiteit.
 
Centrale vraag van het onderzoek was: Hoe kunnen zorgpartijen door meer samen te werken een bijdrage leveren aan het verbeteren van kwaliteit van zorg en/of het reduceren van kosten? Het onderzoek werd gehouden onder ondere andere patiënten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en bedrijven die diensten verlenen aan zorgpartijen.
 
Grote uitdagingen
De zorg kampt met efficiencyproblemen. Zo wordt veel verbeterpotentieel onbenut gelaten, waaronder op het gebied van technologie, proces- en ketenmanagement en patiënt zelf management. Daarnaast wordt er – ondanks dat veel partijen vaak eenzelfde doelstelling hebben – relatief weinig samengewerkt. Gekoppeld met de toenemende concurrentie en druk op betere kwaliteit staat de zorgmarkt voor een belangrijke uitdaging: betere kwaliteit leveren met tegelijkertijd een lager kostenniveau.

Kirkman Company - Zorg
 
Power to the Patients
Volgens de onderzoekers levert het concept van patiënt zelf management een megakans voor de zorgmarkt. Het begint met de informatievoorziening. Als patiënten geleerd wordt hoe ze gezond kunnen blijven of -worden en begeleiding kunnen krijgen bij behandelingen, kunnen behoorlijke kosten-besparingen en kwaliteitsverbeteringen gerealiseerd worden. Zo kunnen patiënten bijvoorbeeld vóór een doktersbezoek informatie krijgen toegestuurd, met als gevolg dat er minder fysieke afspraken nodig zijn en dat er meer waarde wordt toegevoegd in de gesprekken tussen patiënt en arts. Ook kunnen ze via technologische middelen hulp krijgen in het opvolgen van doktersprescripties, zoals herinneringen voor de dagelijkse inname van medicijnen. Hierdoor verbetert de discipline van de patiënt en de besluitvorming, resulterend in betere zorg.
 
Hetzelfde concept is toepasbaar voor andere zorginstellingen zoals ziekenhuizen en ouderinstellingen.
 
Co-creatie binnen zorg
Meer zelf management vormt ook de basis voor meer ‘co-creatie’ tussen zorginstellingen en patiënten. Zo kunnen patiënten bijdragen aan het zorgsysteem door bijvoorbeeld feedback te geven over behandelingen, waaruit lessen getrokken kunnen worden voor toekomstige gevallen. Bovendien laten eerdere studies zien dat meer betrokkenheid in het proces leidt tot meer acceptatie en gebruik bij patiënten, wat wederom leidt tot een betere kwaliteit van de zorg dienstverlening en tegelijkertijd een hogere klanttevredenheid. Een vergelijking kan getrokken worden met de retail sector, waar ‘klant-gedreven innovatie’ (bijv. ontwerp je eigen schoen) en ‘co-creatie’ een geïntegreerd deel van de business modellen zijn gaan uitmaken.
 
Randvoorwaarden
Kirkman Company en de Erasmus Universiteit onderstrepen de overgang naar meer zelf management bij patiënten niet gemakkelijk verloopt. Het is essentieel dat de driehoek van patiënten, zorginstellingen en zorgverzekeraars het eens zijn over het model en er allemaal aan bijdragen. Als de inspanningen door één van de drie belanghebbers niet wordt ondersteund, dan zal de kans op slagen van de implementatie gering zijn.

Nieuws

Meer nieuws over