Magnus ontwikkelt SEPA Readiness Scan in 1 dag

22 mei 2013 Consultancy.nl

Magnus heeft een SEPA Readiness Scan ontwikkeld voor financiële instellingen en overige bedrijven die zich voorbereiden op de invoering van SEPA. De SEPA Scan van het adviesbureau geeft in één dag inzicht in de belangrijkste aandachtspunten en knelpunten voor een succesvolle migratie naar de nieuwe Europese betaalstandaard.
 
SEPA
Op 1 februari 2014 wordt de Single European Payment Area (SEPA) verplicht voor Euro betalingen en incasso’s. Het doel van SEPA is het creëren van één gemeenschappelijke betaalmarkt, waarin zowel de consument als de zakelijke markt buitenlandbetalingen kan initiëren of ontvangen met dezelfde snelheid, betrouwbaarheid en efficiëntie als lokale betalingen.

Magnus - SEPA Scan
 
Impact
De migratie naar SEPA heeft een grote impact op de bedrijfsprocessen van bedrijven. Zo wordt het incassoproces aangevuld met twee nieuwe stappen: het bewaren van mandaten wordt verplicht gesteld voor de crediteur en er moet een prenotificatie naar de klant worden gestuurd voordat overgegaan mag worden tot incasso. Verder worden de tijdslijnen van een incasso verruimd, zodat de bank tijd heeft om de mandaten te controleren. Dit heeft ook impact op de kasstroomrapportages, omdat de betaling veelal direct wordt afgeboekt bij de debiteur, maar de bijschrijving verschijnt vervolgens pas een paar dagen later op het eigen bankafschrift.
 
Daarnaast heeft SEPA ook aanzienlijke gevolgen voor de IT systemen van bedrijven. Magnus noemt een aantal voorbeelden. Door de gewijzigde formaten voor het betalen en incasseren van bedragen zijn verschillende systeemaanpassingen nodig. En de aangescherpte regelgeving over het beheren van mandaten betekent dat informatie anders opgeslagen en geregistreerd moet worden. Bovendien wijzigen diverse velden met als gevolg dat betaalbestanden, betaalafschriften en master data een update behoeven.
 
Magnus SEPA Scan
De SEPA Scan van Magnus meet op hoofdlijnen de ‘readiness’ voor de nieuwe betaalstandaard. “Met de SEPA Scan krijgen opdrachtgevers inzicht in welke bedrijfsprocessen geraakt worden door SEPA en hoe daarmee omgegaan moet worden. Ook geeft de assessment weer welke wijzigingen in SAP gedaan moeten worden” zegt Greetje Gompelman-Kooima. “In de afgelopen maanden hebben we ‘SEPA Scan in 1 dag’ reeds naar volle tevredenheid bij een aantal van onze klanten uitgevoerd”.

Nieuws

Meer nieuws over