PwC: SEPA bespaart bedrijfsleven Europa bijna 22 mld

24 februari 2014 Consultancy.nl

De invoering van SEPA levert het Europese bedrijfsleven op termijn een jaarlijkse besparing op van €21,9 miljard. Daarnaast kan de nieuwe betalingsvorm ervoor zorgen dat zo’n €227 miljard aan liquiditeit vrijkomt. Dit blijkt uit een recente economische analyse van PwC in opdracht van de EC.

Begin deze maand werd SEPA na jaren van voorbereiding eindelijk een feit. Onder de nieuwe wet- en regelgeving worden betaalproducten, zoals overschrijvingen en incasso’s, door een groot gedeelte van Europa geharmoniseerd. Hierdoor ontstaat één grote en geïntegreerde markt voor betalingen.

Economic analysis of SEPA

Kostenpost

Als gevolg van SEPA zijn financiële instellingen en overige organisaties de afgelopen maanden druk bezig geweest met het ‘SEPA-proof’ maken van hun bedrijfsvoering. Zo moesten onder meer financiële en administratieve processen op de schop en moesten systemen worden aangepast. Ook zijn diverse grootschalige voorlichtingscampagnes opgezet voor zowel consumenten als bedrijven om hun op de hoogte te brengen van de gevolgen (IBAN concept), planning, enz. Dergelijke activiteiten hebben het bedrijfsleven veel geld gekost, voor banken loopt de kostenpost op tot in de (tientallen) miljoenen.

Kansen

Tegelijkertijd levert SEPA ook veel kansen op voor bedrijven. Om meer te weten over de omvang van de efficiencywinst schakelde de EC eind vorig jaar de hulp in van accountants- en adviesbureau PwC. De belangrijkste vraag: wat is het economische voordeel van SEPA voor het Europese bedrijfsleven? Zowel kwantitatieve als kwalitatieve factoren werden in kaart gebracht.

Summary of recurring annual benfits of SEPA

De onderzoekers komen tot de conclusie dat het directe voordeel van SEPA oploopt tot bijna €22 miljard per jaar. Hier wordt echter uitgegaan van een volledige omarming van SEPA, iets wat zo kort na de invoering van SEPA nog onzeker is. “Of SEPA ook werkelijk de belofte waarmaakt, hebben bedrijven en banken voor een groot deel in eigen hand. De politiek kan hieraan wel bijdragen door verdergaande standaardisatie af te dwingen” aldus Bas Rebel van PwC.

Het economisch gewin van SEPA komt met name ten dele aan het bedrijfsleven en banken. Zo besparen ‘corporates’ massaal op transactie- en operationele kosten. Voorbeeld: zij hoeven niet meer per Europees land een aparte rekening aan te houden. Voor banken leidt SEPA tot een flinke efficiency-besparing op het gebied van operationele en externe clearingkosten.

Breakdown of direct savings by stakeholder

Meer voordelen

Daarnaast zal SEPA volgens PwC een forse impuls geven aan de krediet- en financieringsmarkt. Naar schatting zal €227 miljard aan liquiditeit vrijkomen, wat vervolgens weer kan worden gebruikt voor andere waarde toevoegende doeleinden. Bovendien zorgt SEPA voor meer concurrentie op de interne markt en een snellere adoptie van e-facturering, mobiel betalen en de XML ISO 20022 standaard. 

Nieuws

Meer nieuws over