Double Effect seminar voor kwantitatieve studenten

01 maart 2013 Consultancy.nl

Op vrijdag 15 februari organiseerde Double Effect de seminar “why simple things have become complex” voor kwantitatieve studenten. De opkomst was hoog en zowel gastsprekers als studenten vonden het een geslaagde middag. Consultancy.nl presenteert een terugblik op het evenement.

Aftrap
De aftrap van het seminar, dat plaats vond op de Duisenberg School of Finance, werd gedaan door Martijn Oostenrijk, een van de partners van adviesbureau Double Effect. Hij gaf een korte introductie over consultancy en de rol van Double Effect. Hierna vervolgde Director Risk Bert-Jan Nauta met een uitleg over de Risk divisie van Double Effect en schetste de mogelijkheden voor studenten tot het lopen van een kwantitatieve stage.

Michel Vellekoop (UvA)
Een van de organisatoren van het seminar, Martin Koudstaal, kondigde vervolgens de eerste gastspreker aan: Michel Vellekoop van de UvA. De presentatie was getiteld “Pricing principles in incomplete markets” en behandelde de “utility function” benadering voor de waardering van claims, in plaats van de “replication” benadering. Dit kan in het bijzonder van toepassing zijn op incomplete markten waar hedge-strategieën niet mogelijk zijn, zoals inkomens-geïndexeerde pensioenverplichtingen.

Berend Roorda (Universiteit Twente)
De tweede spreker, Berend Roorda, introduceerde een theoretisch inzicht in “backward recursive pricing” en argumenteerde dat risicoaversie niet constant is gedurende de tijd en daarom ook zo behandeld zou moeten worden. Hij presenteerde verschillende methoden om inconsistente risicoaversie in acht te nemen, wat dan jammer genoeg wel ten koste gaat van simpliciteit. Na deze twee academische sprekers was er een korte koffiepauze. Het tweede deel van het seminar werd ingevuld door twee sprekers uit de financiële sector.

Drona Kandhai (ING)
Drona Kandhai, hoofd van Front-Office Quantitative Analytics bij ING, benadrukte de praktische aspecten in zijn presentatie getiteld “How did CVA turn plain vanilla swaps into one of the most exotic derivatives?”. Kortgezegd geeft de Credit Value Adjustment (CVA) de marktwaarde weer voor kredietrisico op tegenpartij. Ofwel, het verschil tussen een risicovrije portefeuille en de daadwerkelijke marktportefeuille waarin de kans op een default van de tegenpartij wordt meegenomen. Tijdens de presentatie werden complicaties behandeld in de verschillende methodes om de CVA van een derivaat te berekenen. De nadruk lag ook op praktische aspecten, waarbij een belangrijke tekortkoming simpelweg gebrek aan rekencapaciteit van computers is.

Risk expert Jaroslav Krystul
Risk expert Jaroslav Krystul van Double Effect bediscussieerde tijdens de laatste presentatie van de dag een methode om rentederivaten te prijzen met gebruik van “Multi-Index curve group construction”. Door middel van het illustreren van recente ontwikkelingen in spreads en benadrukken van de impact van de financiële crisis legde Jaroslav een duidelijke link met de praktijk. Dit gaf op een mooie manier de noodzaak aan om de, sinds de crisis in omvang en volatiliteit toegenomen, OIS-Libor spread (een proxy voor interbank krediet- en liquiditeit risico) in acht te nemen.

Borrel
Tot slot was er nog een korte aansluitende borrel. Dit gaf studenten een mooie mogelijkheid om in gesprek te gaan met professoren, industrie-experts en met ons, om vragen te stellen over de gepresenteerde onderwerpen en de werkzaamheden binnen de financiële sector. Zowel de studenten als sprekers reageerden zeer positief op onze intentie om theorie en praktijk samen te laten komen. We kijken dan ook terug op een zeer geslaagde en interessante middag en verheugen ons alvast op het komende seminar volgend jaar.

Nieuws

Meer nieuws over