SeederDeBoer: Gezondheid centraal in visie op zorg

11 april 2013 Consultancy.nl

De overheid en de zorgbranche ziet de zorgsector te veel als een kostenpost. De huidige focus en aansturing ligt op het bestrijden van ziek zijn en de daarmee gemoeide kosten. “Een achterhaalde visie op de zorg” zegt Jurgen Schut, partner bij adviesbureau SeederDeBoer. Volgens hem moet de gezondheid van Nederlanders centraal staan in het systeem. “Met dat als uitgangspunt komt er een hele andere discussie op gang over de benodigde investeringen in de zorg branche” vervolgt de adviseur. Daarnaast speelt gezondheid een belangrijke factor in de ontwikkeling van de economie en maatschappij. “Een gezond mens kan in economische zin een grote bijdrage leveren”.
 
Het adviesbureau heeft haar visie op de zorg samengevat in het rapport ‘Visie op de Zorg’.
 
Visie op de Zorg
SeederDeBoer heeft haar visie samengevat in een raamwerk. Centraal staan drie kleuren. Oranje voor de mens en maatschappij die bezig is met gezondheid en zorg nodig heeft. Groen voor de aanbieders van zorg. Blauw voor de noodzakelijke regie op de ontwikkeling van het zorgsysteem en de regie op de individuele levering van zorg aan een mens.
 
SeederDeBoer - Visie op Zorg
 
1. Mens en maatschappij
Volgens de visie van het organisatieadviesbureau ligt de nadruk in het huidige bestel te veel op fysieke gezondheid, terwijl de gezondheid van een mens ook (juist) wordt bepaald door de emotionele en geestelijke fitheid. De verantwoordelijkheid voor het creëren van deze ‘holistische’ kijk op gezondheid ligt op twee niveaus. “Ieder mens heeft de verantwoordelijkheid om te werken aan een goede fysieke, emotionele en geestelijke gesteldheid”, vanzelfsprekend naar “eigen vermogen en kunnen” zegt Schut. Hij benadrukt dat er daarnaast ook een grote verantwoordelijkheid ligt bij het collectief, zoals bedrijven, buurtverenigingen, rijksoverheid en de wetenschap. Van belang bij beide twee niveaus is dat de mindset en aanpak in de praktijk verschuift van de huidige focus op preventie naar een pro-actieve zorg op individueel en collectief niveau.
 
2. Regie op gezondheid
In de visie van SeederDeBoer is het essentieel dat de mens in staat gesteld wordt om regie te kunnen voeren op de eigen gezondheid. Dit betekent dat ze inzicht moeten hebben in hun gezondheid, technologie speelt hierin een grote rol. Daarnaast zullen ze begeleid moeten worden in het verwerken van inzichten en ook in het nemen van zorg-gerelateerde besluiten. Tot slot is het noodzakelijk om een instrument te hebben waarin metingen en inzichten kunnen worden verzameld, waarmee individuen en instellingen voortgang kunnen bijhouden.
 
3. Gezonde zorgsector
De enorme complexiteit in de zorgmarkt zorgt ervoor dat er geen blauwdruk bestaat voor de ‘ideale inrichting’ van de sector. Volgens SeederDeBoer zijn er wel drie aandachtsgebieden die een significante invloed hebben op de werking van de zorgsmarkt:

Kwaliteit van de ontwikkeling van de beroepsgroep
Zorgprofessionals staan aan de basis van de dienstverlening, zij zijn de enigen die daadwerkelijk weten wat het beste is om te doen. Van belang is dat bij hen het perspectief verschuift van genezing en verzorging naar het bijdragen aan een gezonde samenleving en gezond leven. Daarvoor moeten ze over de juiste capaciteiten beschikken.
 
Kwaliteit van onderzoek
SeederDeBoer benadrukt het belang van investering in onderzoek. “Weten hoe we gezond kunnen blijven leven vanuit het holistische belang is de basis voor de ontwikkeling van de gezondheid van onze maatschappij” aldus de consultants.
 
Kwaliteit van de marktwerking
De discussie over marktwerking in de zorgmarkt wordt al jaren gevoerd, toch ziet het adviesbureau marktwerking als een positieve pijler. Wel moet de klant centraal staan. “De zorgmarkt moet functioneren als een consumentenmarkt, waarin afwegingen op het gebied van zorginkoop worden gemaakt op basis van prijs en prestatie”. Randvoorwaarden zijn dat er getoetst wordt op kwaliteit en veiligheid van zorg en dat zorgaanbieders betrouwbare informatie verschaffen.

Nieuws

Meer nieuws over