Visie op de Zorg

SeederDeBoer

De overheid en de zorgbranche ziet de zorgsector te veel als een kostenpost. De huidige focus en aansturing ligt op het bestrijden van ziek zijn en de daarmee gemoeide kosten.

Rapporten