Kirkman Company: Workforce Flexibility Framework

13 maart 2013 Consultancy.nl

Door de steeds dynamischere omgeving neemt het belang van strategische personeelsplanning in rap tempo toe. Werkgevers staan steeds vaker voor de uitdaging hoe ze flexibiliteit en adaptief vermogen kunnen inbouwen in hun personeelsbestand. De vraag waar HR-professionals mee worstelen is: hoe kunnen we de juiste balans vinden tussen vaste kern en flexibele schil, zonder dat dit ten koste gaat van de dienstverlening en ontwikkeling van medewerkers? Kirkman Company heeft op basis van haar ervaring in HR hiertoe een nieuw raamwerk ontwikkeld: The Workforce Flexibility Framework.
 
Workforce Flexibility Framework
Het Workforce Flexibility Framework onderscheidt drie vormen van flexibiliteit: strategische, kwantitatieve en kwalitatieve flexibiliteit. Deze flexibiliteitsvormen zijn complementair.
 
Kirkman Company Workforce Flexibility Framework
 
Strategische flexibiliteit
Het op organisatieniveau kunnen reageren op wisselende omstandigheden die het gehele bedrijfsmodel en de bijbehorende product- en dienstverlening doen veranderen. Bijvoorbeeld: een IT-bedrijf belegt de gehele operatie in het buitenland en levert in Nederland enkel nog de customerservice.
 
Kwantitatieve flexibiliteit
Deze vorm van flexibiliteit zorgt ervoor dat een organisatie eenvoudig kan reageren op wisselende behoeften in aantallen werknemers. Op- en afschalen en ziek- en piekbehoeften zijn veelgehoorde termen die bij deze vorm van flexibiliteit horen.
 
Kwalitatieve flexibiliteit
Deze vorm van flexibiliteit zorgt ervoor dat een organisatie kan inspelen op wisselende behoeften aan (specialistische) kennis en competenties van werknemers. Om bijvoorbeeld innovaties te kunnen realiseren, kan het nodig zijn om tijdelijk specifieke kennis en competenties in te huren. Als een project vervolgens is afgerond, dan kunnen deze flexibele krachten weer (tijdelijk) worden afgeschaald.
 
Aandachtsgebieden voor HR professional
Drie aandachtsgebieden zijn hierbij belangrijk voor de HR professional.

  • Vernieuwen en innoveren: het is belangrijk om na te denken hoe je een omgeving creëert waarin dynamiek de comfortabele constante factor is en vernieuwing en innovatie maximaal gestimuleerd worden door tijdelijk gebruik te maken van die kennis en ervaring van buiten de organisatie die op dat moment nodig is.
  • Regie voeren: het hele personeelsbestand valt onder de HR verantwoordelijkheid, dus zowel het interne als het externe personeel.
  • Binden & boeien: indien het vaste arbeidscontract niet per definitie het middel is waarmee je werknemers aan je verbindt, hoe kun je werknemers dan binden en boeien? De flexibele schil moet zich aan de organisatie gaan binden en de vaste kern moet duurzaam inzetbaar en mobiel zijn.

Geen gouden standaard
Het organisatieadviesbureau benadrukt dat er geen gouden standaard is voor het flexibiliseren van het personeelsbestand. “Elke organisatie moet op basis van de strategie zelf op zoek gaan naar haar eigen balans tussen vaste kern en flexibele schil” aldus Maartje van Sambeek.

Zie hier voor meer informatie over de HR dienstverlening van Kirkman Company.

Nieuws