ConQuaestor: structuur grootste knelpunt van innovatie

25 februari 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Innovatie is een actueel thema in bijna alle organisaties. Uit ConQuaestor onderzoek blijkt dat in maar liefst 86% van de organisaties innovatie van producten en/of diensten wordt gezien als een belangrijke pijler in de strategie van de organisatie. Ondanks de strategische prioriteit van innovatie blijven veel bedrijven worstelen met het realiseren van innovatiedoelstellingen. De vraag die continu terugkomt is: waar gaat het mis? 

Organisatieaspecten?
Veel onderzoeken wijzen beschuldigend naar organisatieaspecten zoals cultuur, leiderschap, kennis en kunde. Talloze voorbeelden en best practices zijn opgesteld waarin wordt gerefereerd aan bedrijven die goed waren ingericht voor innovatie (structureren, processen, ICT, enz) maar toch niet de juiste ROI wisten te behalen omdat ‘zachte’ factoren onvoldoende op hun plek vielen. De verklaring is logisch: het verankeren van het gewenste gedrag is een stuk lastiger dan het doorvoeren van bijvoorbeeld een nieuwe organisatiestructuur of innovatieprocessen.

Des te opmerkelijker is de uitkomst van een recent onderzoek van ConQuaestor. In het rapport ‘Business Process Management Onderzoek 2013’ concluderen de consultants dat juist structuren vaker de ontbrekende factor zijn dan elementen als cultuur, leiderschap en de benodigde kennis en kunde. Op de vraag wat het belangrijkste knelpunt is voor het realiseren van een groter innovatief vermogen gaven de circa 250 managers en procesexperts aan dat het in de meeste gevallen ligt aan het ontbreken van een ‘gestructureerde aanpak van het innovatieproces’. 

BPM Onderzoek 2013

Goed innovatieproces
Het advies van het adviesbureau spreekt dan ook voor zich: “Organisaties die streven naar een groter innovatief vermogen doen er goed aan om hun organisatieproces beter te structureren”. Ook geeft ConQuaestor negen kenmerken waaraan een “goed innovatieproces” voldoet:

  • Het geeft richting aan de wijze waarop de organisatie informatie rondom nieuwe technieken en ontwikkelingen in de bedrijfstak tot zich neemt;
  • Het biedt laagdrempelige mogelijkheden voor medewerkers, klanten en andere belanghebbenden om ideeën in te brengen;
  • Het voorziet in een analyse hoe groot de slaagkans van een innovatie is en hoe groot de bijdrage kan zijn van een innovatie aan de strategie van de organisatie;
  • Er wordt gezorgd voor allocatie van geld en middelen aan innovatie-initiatieven met een hoge slaagkans en potentiële hoge strategische meerwaarde;
  • Het maakt duidelijk in welke stadia innovaties zich bevinden, bewaakt de voortgang en de uitnutting van toegekende middelen;
  • Het voorziet in evaluatiemomenten, periodiek of op vooraf bepaalde punten in de totstandkoming van de innovatie, waarop de voortgang en slaagkans van de innovatie wordt beoordeeld. Op basis hiervan wordt het innovatietraject gestopt, voortgezet of wordt het idee gerecycled in een ander innovatie-initiatief;
  • Het bevat professionele methoden om te komen van idee tot verbetering of tot implementatie hiervan;
  • Innovaties worden in een vroeg stadium beoordeeld op bij innovatie passende kengetallen zoals aantallen gebruikers, klanttevredenheid en marktaandeel in tegenstelling tot veelgebruikte kengetallen als financieel rendement;
  • Het voorziet in een gedegen evaluatie van ondernomen innovatie-initiatieven om het innovatieproces voortdurend te verbeteren. 

Gerelateerde berichten:
BCG: Top 20 meest innovatieve bedrijven ter wereld
- Kirkman: Samenwerking pijler van duurzame innovatie
- Zes Innovatie best practices volgens BCG onderzoek