Kirkman: Samenwerking pijler van duurzame innovatie

15 januari 2013 Consultancy.nl

In de afgelopen maanden heeft Kirkman Company - in samenwerking met de Universiteit Utrecht - onderzoek gedaan naar duurzame innovatie. Het onderzoek richtte zich op het hebben van een maatschappelijk doel, samenwerken, de noodzaak van duurzame innovatie en barrières die daarbij ervaren worden.
 
Verduurzamen
De afgelopen decennia is er veel kritiek gekomen op het niet duurzame karakter van de westerse samenleving. Zo zouden ondernemingen zich te veel focussen op aandeelhouderswaarde en winst op de korte termijn. Ondernemingen hebben een rol in het verduurzamen van de samenleving, maar worden nu vooral bekritiseerd over wat ze niet of fout doen. Duurzame Innovatie heeft de belofte in zich om met deze kritiek en spanning om te gaan. Het is een manier om de economie te verduurzamen. Dit verduurzamen van de economie is tevens hard nodig, zo laten de recente en huidige economische crises zien.
 
Duurzame innovatie gebaat bij samenwerking
Uit de resultaten blijkt dat samenwerking het enige element is wat significant van invloed is op (de mate van) duurzame innovatie. Dit geldt voor zowel het aantal samenwerkingspartners als de intensiteit van samenwerking in aparte functies van het innovatiesysteem. Daarnaast komt naar voren dat de noodzaak om duurzaam te innoveren wel degelijk aanwezig is en gevoeld wordt, maar dat de druk om radicaal te veranderen niet gevoeld wordt. Het radicale element ontbreekt, waardoor duurzame innovatie blijft hangen.
 
Over het onderzoek
Het onderzoek werd uitgevoerd door Marijke Gijbers, die in 2012 vijf maanden stage liep bij het adviesbureau. Vanuit Kirkman Company waren adviseurs Guido Braam (Managing Partner), Petrosjan Damen (Principal Consultant) en Michel van Pijkeren (Consultant) verantwoordelijk voor de begeleiding en Q&A.
 
Het onderzoek is een voorloper van het bredere onderzoek, “Sustainability driven Innovation”, waarvoor Kirkman Company en Universiteit Nyenrode vorig jaar een subsidieaanvraag hebben gedaan bij de Europese Commissie.

Nieuws

Meer nieuws over